1. Het ethische beleid in zorginstellingen

    Publication date: October 22, 2013

    In dit boek wordt de rechtspositie van de beheerder, het artsenkorps, de patiënten en de overheid hierbij onderzocht. Heel wat gevoelige thema’s komen aan bod. Daarnaast worden een reeks voorstellen geformuleerd om de toegang van patiënten tot euthanasie beter te beschermen.
    Hardback
    €115.50 €165.-