1. In dit boek wordt nagegaan welke gevolgen het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH) in de Belgische rechtsorde heeft.
    Paperback
    €46.75 €55.-