1. Private verzekering en solidariteit

    Publication date: December 5, 2018

    Dit boek bevat een grondig onderzoek vanuit nationaal, Unierechtelijk en rechtsvergelijkend perspectief van het voor de verzekeringssector actuele en belangrijke vraagstuk welke plaats subsidiërende solidariteit kan krijgen binnen de private verzekering.
    Hardback
    €115.-