1. Tegenspraak in het vooronderzoek

    Publication date: October 10, 2013

    Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat het zwaartepunt van een strafrechtelijk onderzoek veelal in het vooronderzoek ligt. De auteur gaat hierin na of de participatie van de verdachte door middel van tegenspraak opportuniteiten en bijzondere mogelijkheden biedt.
    Hardback
    €160.-