1. Voor al wie met het gerechtelijk recht geconfronteerd wordt, is er sinds 2004 een toonaangevend en gezaghebbend Nederlandstalig handboek beschikbaar: het Handboek gerechtelijk recht. Een goed handboek beperkt zich niet tot een loutere beschrijving van de regelgeving. De auteurs van het Handboek gerechtelijk recht hebben dan ook steeds de wetteksten aan een kritisch, maar constructief onderzoek onderworpen, waarbij ze steeds hebben gezocht naar...
    Paperback
    €185.-

  2. Constitutional review is a hot topic in contemporary constitutional debate and design. However, the legal force of judicial decisions, and in particular their effect in time, is an under-studied issue in the literature.
    Paperback
    €65.-