1. Rechterlijk overgangsrecht

    Publication date: February 20, 2015

    Dit boek bespreekt, voor het eerst, de temporele werking van rechterlijke beslissingen van gewone rechters, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
    Hardback
    €140.-