1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Door een verscheidenheid aan wetten (o.m. de echtscheidingswet en potpourri VI) onderging de echtscheiding door onderlinge toestemming de afgelopen maanden een transformatie. Deze opleiding heeft tot doel een duidelijk overzicht te bieden van de belangrijkste wijzigingen, zowel inhoudelijk als procedureel. Aan bod komen onder meer de wettelijke omschrijving van buitengewone kosten, de motiveringsplicht betreffende de onderhoudsbijdrage en andere inhoudelijke nieuwigheden die essentieel zijn voor de notaris of de advocaat die actief is in echtscheidingen om een juridisch correcte en volledige regelingsakte op te maken.
  Seminar
  €264.46 (VAT incl.)
 2. Het faillissementsstrafrecht vandaag

  Publication date: March 4, 2021

  Hoewel het faillissementsstrafrecht door de rechtsleer uitvoerig van commentaar werd voorzien, is het door verschillende recente wetswijzigingen moeilijk om een globaal zicht te krijgen op de materie.
  Seminar
  €229.62 (VAT incl.)
 3. Nieuw scheepvaartwetboek

  Publication date: February 26, 2021

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Zeerecht (BVZ) en de redactie van het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT).
  Seminar
  €235.95 (VAT incl.)

 4. Deze webinar is een samenwerking met het IRED (Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde)
  Seminar
  €181.50 (VAT incl.)
 5. Webinar: Het digitale aandelenregister

  Publication date: February 5, 2021

  Knelpunten en nieuwe evoluties
  Seminar
  €192.39 (VAT incl.)

 6. Gevolgen voor de vereffening-verdeling van de nalatenschap
  Seminar
  €251.66 (VAT incl.)
 7. Hou stress en burn-out op een afstand

  Publication date: February 4, 2021

  Tijdens een training gespreid over twee dagen leer je handige principes en krachtige oefeningen waarmee je stress voorkomt.
  Seminar
  €750.- (VAT incl.)
 8. Webinars: Vastgoedprojecten: 4 actuele topics

  Publication date: January 29, 2021

  Webinars:
  Seminar
  €296.45 (VAT incl.)
 9. Doelmatige rechtsvorming door het Hof van Cassatie

  Publication date: January 28, 2021

  Het Hof van Cassatie interpreteert niet alleen wetsbepalingen maar creëert ook rechtsregels. Het belang van die rechtsvormende taak is de afgelopen decennia sterk toegenomen, onder andere door een verhoogde wetgevende activiteit en de belangrijke positie van het Hof in onze meerlagige rechtsorde. De cassatierechter is echter werkzaam binnen een procedureel kader dat het belang van rechtsvorming onvoldoende lijkt te onderkennen. Zo is het niet uitzonderlijk dat belangrijke rechtsvragen pas na enkele jaren een antwoord krijgen van de cassatierechter.
  Seminar
  €226.75 (VAT incl.)
 10. Webinar: Sociale inspectie: een update

  Publication date: January 21, 2021

  De relevante maatregelen van het regeerakkoord
  Seminar
  €204.49 (VAT incl.)
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5