1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €252.03 (VAT incl.)
 2. De handelsnaam

  Publication date: December 10, 2020

  Dit boek behandelt alle facetten inzake beschermingsvoorwaarden en -omvang van de handels- en vennootschapsnaam met bijzondere aandacht voor geschillenbeslechting, inclusief alle relevante rechtspraak. Het boek is een ‘must-have’ voor alle rechtspractici in de wereld van de intellectuele eigendom.


  Paperback
  €70.57

 3. This book analyses the emerging concept of ‘non-regression’ as a novel legal principle of international environmental law. In order to do so, it traces the development of related concepts in the framework of international human rights law and advocates their application to international environmental law using a novel approach of comparative law method.
  Hardback
  €139.-

 4. Dit boek biedt vanuit een intra- en interdisciplinaire benadering een diepgaande analyse van een aantal recente ontwikkelingen inzake juridische bewijsregels: naast de rol van de rechter bij het bewijs wordt de thematiek van de bewijsnood belicht voor vier verschillende rechtstakken: het burgerlijk recht, het strafprocesrecht, het sociaal recht en het fiscaal recht.

  Paperback
  €60.-
 5. Schijnzelfstandigheid: een stand van zaken

  Publication date: December 4, 2020

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €263.44 (VAT incl.)
 6. De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z

  Publication date: December 3, 2020

  Studiedagen De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z
  €453.75

 7. Tijdens deze studiedag komen volgende topics aan bod:
  Seminar
  €320.65 (VAT incl.)

 8. Handel binnen de EU: een juridische én fiscale analyse
  €477.95

 9. De douanereglementering is een geheel van voorschriften betreffende de in- en uitvoer van goederen.
  Seminar
  €413.09 (VAT incl.)

 10. De (kandidaat-)personeelsafgevaardigden voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk genieten een bijzondere bescherming tegen ontslag en overplaatsing.
  In dit boek wordt een praktijkgerichte inventaris opgesteld over de de aanvang en het einde van hun bescherming, in een aantal hypothesen.

  Paperback
  €57.-
 
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6