1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Ondernemingen in moeilijkheden: 2 actuele topics

  Publication date: November 17, 2020

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €234.42 (VAT incl.)
 2. Verzekeringen in de bouw

  Publication date: November 13, 2020

  Elke deelnemer aan deze studiedag ontvangt het gloednieuwe boek Verzekeringen in de bouw (editor prof. dr. Kristof Uytterhoeven), dat een geactualiseerd overzicht geeft van de verschillende verplichte en niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.
  Seminar
  €351.88 (VAT incl.)
 3. Grensoverschrijdende tewerkstelling

  Publication date: November 12, 2020

  Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be
  Seminar
  €345.- (VAT incl.)

 4. Het WVV (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) is in werking getreden op 1 mei 2019, met heel wat ingrijpende wijzigingen tot gevolg. Maar wat zijn de fiscale implicaties van heel wat van die nieuwigheden? De invoering van de statutaire zetelleer voor de bepaling van de ‘nationaliteit’ van een vennootschap, de afschaffing van het kapitaalbegrip, aandelen met meervoudig stemrecht, de wijzigingen inzake ontbinding en vereffening … hebben immers ook een grote fiscale impact.
  Seminar
  €337.59 (VAT incl.)

 5. Sinds 1 mei 2018 is Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht van kracht. Deze wet heeft de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen samengevoegd om zo tot een uniforme insolventiewet te komen. Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gefaseerd in werking getreden. Ook deze regelgeving heeft een impact op de regels inzake insolventierecht (aansprakelijkheid, ontbinding en vereffening).
  Seminar
  €235.95 (VAT incl.)

 6. Handel binnen de EU: een juridische én fiscale analyse
  €477.95

 7. Handel binnen de EU: een juridische én fiscale analyse
  Seminar
  €320.65 (VAT incl.)
 8. Gezondheidsrecht en medisch recht

  Publication date: October 22, 2020

  Mogelijkheid in te schrijven op twee aparte sessies:
  €375.88
 9. Balanslezen voor juristen en hun medewerkers

  Publication date: October 22, 2020

  Avondsessies in oktober in Antwerpen
  €423.50

 10. Tijdens deze opleiding wordt het stappenplan van de vereffening-verdeling bij het openvallen van een nalatenschap behandeld (met aandacht voor bepaalde aspecten van het nieuw erfrecht). Vervolgens wordt ook dieper ingegaan op de wisselwerking tussen de civiele en de fiscale aspecten van de vereffening-verdeling.
  Seminar
  €235.95 (VAT incl.)
 
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5