Relatievermogensrecht (tweede editie)

De opzet van het boek blijft onveranderd, nl. een grondige en up-to-date analyse geven van de verschillende relatievormen en hun patrimoniale gevolgen. Ook in deze tweede editie blijft het omvangrijkste deel gereserveerd voor het huwelijksvermogensrecht. Deze editie werd aangevuld met alle wetswijzigingen naar aanleiding van het recent hervormde goederenrecht (boek 3 BW) en bewijsrecht (boek 8 BW).

Author(s):
René Dekkers, Hélène Casman, Alain-Laurent Verbeke, Elisabeth Alofs
book | published | 2nd edition
September 2021 | xvii + 337 pp.

Paperback
€66.15 €94.50


ISBN 9789400013889


Alternative prices
- Student price: €30.-

Details

Het huwelijk is al lang niet meer de enige en zelfs niet de meest voorkomende samenlevingsvorm. De verschillende relatievormen – huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning – bespreken we in deel I van dit boek. In het relatierecht (deel II) behandelen we de wettelijke regels van het samenwonen en de gezinsbescherming bij elk van deze relatievormen.

In het relatievermogensrecht (deel III tot V) bestuderen we de vermogensrechtelijke gevolgen die ontstaan als twee mensen een duurzame relatie aangaan. In deel III gaan we in op de algemene context voor elk van de relatievormen. In delen IV en V zoomen we in detail in op het vermogensrecht bij huwelijk, resp. buitenhuwelijkse samenwoning.

Het omvangrijkste deel van het boek blijft gereserveerd voor het huwelijksvermogensrecht (deel IV). De regels van de Huwelijksvermogenswet 2018 komen uitvoerig aan bod: het wettelijk stelsel (de gemeenschap van aanwinsten), het huwelijkscontract, de conventionele aanpassingen aan het stelsel van gemeenschap, de thans wettelijk verankerde theorie van de huwelijksvoordelen en het stelsel van scheiding van goederen, met onder meer een grondige analyse van het nieuwe wettelijk regime van de scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten.

In deel V komt het samenwoningsvermogensrecht aan bod, zowel de wettelijke regels als de mogelijke contractuele regelingen, en uiteraard ook het belangrijke probleem van schuldvorderingen tussen samenwoners bij relatiebreuk.

De analyse is grondig en up-to-date. Aldus zijn ook de wetswijzigingen naar aanleiding van het recent hervormde goederenrecht (boek 3 BW) en bewijsrecht (boek 8 BW) in deze editie geïntegreerd.

Table of Contents

DEEL I. RELATIEVORMEN

Relatievormen (p. 1)

DEEL II. RELATIERECHT

Hoofdstuk 1. Wettelijke regeling van het samenwonen (p. 7)

Hoofdstuk 2. Gezinsbescherming in elke relatievorm (p. 19)

DEEL III. RELATIEVERMOGENSRECHT

Hoofdstuk 1. Bij iedere relatie hoort een relatievermogensrecht (p. 33)

Hoofdstuk 2. Aanvullend huwelijksvermogensrecht (p. 37)

Hoofdstuk 3. Aanvullend relatievermogensrecht bij wettelijke samenwoning (p. 41)

Hoofdstuk 4. Aanvullend relatievermogensrecht bij feitelijke samenwoning (p. 43)

DEEL IV. HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Hoofdstuk 1. Wettelijk huwelijksstelsel: gemeenschap van aanwinsten (p. 45)

Hoofdstuk 2. Werking van de gemeenschap van aanwinsten als wettelijk stelsel (p. 65)

Hoofdstuk 3. Huwelijksovereenkomst (p. 179)

Hoofdstuk 4. Conventionele gemeenschap (p. 193)

Hoofdstuk 5. Huwelijksvoordelen (p. 219)

Hoofdstuk 6. Scheiding van goederen (p. 231)

DEEL V. SAMENWONINGSVERMOGENSRECHT

Hoofdstuk 1. Wettelijk (vermogensrechtelijk) kader voor samenwoners (p. 307)

Hoofdstuk 2. Samenwoningsovereenkomst voor samenwoners (p. 319)

Hoofdstuk 3. Schuldvorderingen tussen samenwoners (p. 331)

Also interesting for you: