Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht 2

De Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht bieden een nieuw concept om rechtspraak toegankelijk en bruikbaar te maken. Het boek brengt een overzicht van en inzicht in de recente en belangwekkende rechtspraak van onze hoogste rechtscolleges (Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en hoven van beroep). Dit tweede deel Rechtspraakfiches bestrijkt de rechtspraak van 2013.
Editor(s):
Alain Laurent Verbeke, Renate Barbaix, Elisabeth Adriaens, Elise Goossens, Ariadne Van den Broeck
Series:
Bibliotheek estate planning
Volume:
12
book | published | 1st edition
April 2014 | x + 348 pp.

Paperback
€80.-


ISBN 9789400005235


If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

De Rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht bieden een nieuw concept om rechtspraak toegankelijk en bruikbaar te maken. Het boek brengt een overzicht van en inzicht in de recente en belangwekkende rechtspraak van onze hoogste rechtscolleges (Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en hoven van beroep). Het boek is opgedeeld volgens de drie grote leerstukken van het familiaal vermogensrecht: het huwelijksvermogensrecht (of moderner: het relatievermogensrecht), het erfrecht en de giften. Dit tweede deel Rechtspraakfiches bestrijkt rechtspraak van 2010 tot en met 2013.
Van elke geselecteerde uitspraak vindt u enerzijds een “rechtspraakfiche” en anderzijds de tekst van het arrest (met schrapping van een aantal beperkte en irrelevante passages). De rechtspraakfiche bevat een korte inhoud en een situering van de uitspraak in de huidige stand van de doctrine en de rechtspraak.

Het boek vormt een onmisbaar werkinstrument voor de advocaat die zijn conclusies schrijft, de notaris die een advies formuleert in een vereffening-verdeling, de magistraat die zijn vonnis of arrest redigeert of de onderzoeker die een argument formuleert.

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES

A. Relatievermogensrecht (p. 1)

B. Erfrecht (p. 45)

C. Giften (p. 77)

DEEL II. RECHTSPRAAK

A. Relatievermogensrecht (p. 115)

B. Erfrecht (p. 185)

C. Giften (p. 253)

Trefwoordenregister (p. 341)

Chronologisch register (p. 343)

Editors en auteurs (p. 345)

About the series:

Bibliotheek estate planning

De Bibliotheek Estate Planning biedt een ruime waaier aan perspectieven over estate planning. De ene keer zal een boek dieper ingaan op een specifiek onderwerp van vermogensplanning, terwijl een volgende keer een variatie van actuele topics wordt aangeboden in één boek. Ook rechtsvergelijkende studies horen in de BEP thuis, evenals nieuwe concepten zoals de rechtspraakfiches familiaal vermogensrecht. De Bibliotheek biedt ook een uitgelezen forum om teksten die wat te lang uitvallen voor het TEP, nog grondiger uit te werken en als boek ter beschikking te stellen voor de EP-familie.
Hoofdredacteur: Alain Laurent Verbeke.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series