Rechtgeaard


Vijfenzeventig jaar na de bevrijding van België in 1945 wil dit boek de herinnering levendig houden aan en een eerbetoon zijn voor achttien advocaten van de balie van de provincie Antwerpen die tijdens de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer van het nazisme zijn geworden. De auteur put uit openbare archieven maar ook uit tot vandaag nooit gereleveerde familiale archieven om de drijfveer voor het engagement van deze advocaten bloot te leggen: de strijd tegen de miskenning van de essentiële waarden waar het beroep van advocaat voor staat en tegen de verkrachting van de rechtstaat.


Author(s):
Jan Verstraete
book | published | 1st edition
August 2020 | x + 156 pp.

Paperback
€24.-


ISBN 9789400012356

Details


Vijfenzeventig jaar na de bevrijding van België in 1945 wil dit boek de herinnering levendig houden aan en een eerbetoon zijn voor achttien advocaten van de balie van de provincie Antwerpen die tijdens de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer van het nazisme zijn geworden. Dertien van hen lieten daarbij het leven. De vijf anderen werden voor langere of kortere tijd door de Duitsers gevangen gehouden.

Uit openbare archieven maar ook uit unieke documenten uit tot vandaag nooit gereleveerde familiale archieven werd geput om de drijfveer voor het engagement van deze advocaten bloot te leggen: de strijd tegen de miskenning van de essentiële waarden waar het beroep van advocaat voor staat en tegen de verkrachting van de rechtstaat.

Het boek is in de eerste plaats geschreven voor de advocaten van de balie van de provincie Antwerpen, maar het sluit ook aan bij de oproep van de groep historici die ervoor gepleit hebben, bij het afsluiten van de VRT-reeks De Kinderen van het Verzet, om het Verzet in de geschiedschrijving van ons land de plaats te geven die het toekomt.

Jan Verstraete (1944) behaalde de wettelijke titel van doctor in de rechten aan de KU Leuven in 1968 en dezelfde, maar nu academische graad aan de UGent in 2017. Hij is sinds 1968 advocaat aan de Antwerpse balie. In 1986 was hij voorzitter van de Vlaamse Conferentie bij de balie van Antwerpen (1885-2018) en in 1986 stafhouder van de Orde van Advocaten van Antwerpen (1812-2018). Dit boek is zijn vijfde werk dat gerelateerd is aan de geschiedenis van zijn balie.

Table of Contents

DEEL I. De dertien omgekomen oorlogsslachtoffers

Hoofdstuk 1. De terechtgestelden (p. 1)

Hoofdstuk 2. Omgekomen in de kampen (p. 19)

Hoofdstuk 3. De slachtoffers van de Holocaust (p. 90)

DEEL II. "Een mondaine geschiedenis die een tragedie werd"

Hoofdstuk 1. De echtscheiding Ceuppens-Philemotte (p. 99)

Hoofdstuk 2. Het kort geding van 12 mei 1944 (p. 105)

Hoofdstuk 3. Jean Vroman wordt opgepakt (p. 116)

DEEL III. Degenen die overleefden

Degenen die overleefden (p. 135)

Dankwoord (p. 155)