Recht van de Europese Unie - Basisjurisprudentie (derde editie)

Dit boek bevat een selectie van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het beoogt tegemoet te komen aan een onmiskenbare informatiebehoefte.
Author(s):
Johan Meeusen
book | published | 3rd edition
February 2015 | xxx + 790 pp.

Paperback
€97.75 €115.-


ISBN 9789400005211


Alternative prices
- Student price: €48.50

Details

Dit boek bevat een selectie van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het beoogt tegemoet te komen aan een onmiskenbare informatiebehoefte. Met het belang van het Europese recht zijn de afgelopen decennia immers ook de omvang en de complexiteit ervan toegenomen. Het is niet altijd eenvoudig om de relevante Europese rechtsregels te vinden en correct toe te passen.

Heel belangrijk voor een goed begrip van de Europese rechtsorde is de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze bundel biedt een systematisch geordend overzicht van de belangrijkste arresten van het Hof van Justitie over kernelementen van het Europese recht: de fundamentele beginselen van de rechtsorde van de Europese Unie, de bevoegdheidsverdeling, de wetgeving en het bestuur, de bronnen van het Unierecht, de rechtsbescherming, het vrije verkeer in de Europese Unie en ten slotte de Europese harmonisatie. Een gedetailleerde inhoudsopgave en een rechtspraakregister laten de lezer toe om snel en efficiënt zijn weg te vinden in deze rijke verzameling.

Chapters

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk 1. Fundamentele beginselen van de rechtsorde van de Europese Unie (p. 1)

Hoofdstuk 2. Bevoegdheidsverdeling, wetgeving en bestuur in de Europese Unie (p. 47)

Hoofdstuk 3. Bronnen van Unierecht (p. 81)

Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming (p. 201)

Hoofdstuk 5. Basisregels van het vrije verkeer in de Europese Unie: verbod van elke belemmering en verbod van nationaliteitsdiscriminatie (p. 393)

Hoofdstuk 6. Het vrije verkeer van goederen (p. 407)

Hoofdstuk 7. Het vrije verkeer van personen (p. 479)

Hoofdstuk 8. Het vrije verkeer van diensten (p. 633)

Hoofdstuk 9. Het vrije verkeer van kapitaal en betalingen (p. 683)

Hoofdstuk 10. Interne situaties, omgekeerde discriminatie en misbruik van het vrije verkeer (p. 721)

Hoofdstuk 11. Harmonisatie van wetgeving (p. 735)

Rechtspraakregister (p. 777)