Professionele aansprakelijkheid

De bijdragen in dit boek gaan dieper in op de praktische en relevante problemen die rijzen bij de evolutie van de professionele aansprakelijkheid van o.a. artsen, notarissen, advocaten en curatoren en hun vennootschappen.
Editor(s):
Jura Falconis, Ilse Samoy
Series:
Jura Falconis
Volume:
18
book | published | 1st edition
May 2015 | xii + 166 pp.

Paperback
€69.-


ISBN 9789400005341

Details

Dit boek vormt het bijgewerkte en geactualiseerde verslagboek van een studiedag over professionele aansprakelijkheid, georganiseerd door de redactie van Jura Falconis, in samenwerking met het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven.

Tien jaar geleden verscheen een standaardwerk over professionele aansprakelijkheid onder de vleugels van Prof. Em. Hugo Vandenberghe. Deze verjaardag werd aangegrepen om die belangrijke denkoefening van toen te actualiseren en dieper in te gaan op de praktisch relevante problemen die heden ten dage rijzen bij professionele aansprakelijkheid. De focus ligt zowel op actuele ontwikkelingen bij de traditionele vrijberoepsbeoefenaars en hun vennootschappen (artsen, notarissen, advocaten, m.i.v. curatoren) als op minder ontgonnen beroepsgroepen (bemiddelaars).

Met bijdragen van Karen Ronsijn, Ilse Samoy, Joeri Vananroye, Wannes Vandenbussche, Elisabeth Verjans en Dorien Vervoort.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis. Aansprakelijkheid voor schending van het recht op geïnformeerde toestemming en het recht op informatie over de gezondheidstoestand (p. 1)

De professionele aansprakelijkheid van de notaris en de notarisvennootschap (p. 47)

Ilse Samoy

De aansprakelijkheid van de advocaat en de bemiddelaar. Advocare, mediare, … errare? (p. 95)

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van een curator: tanden zonder tijger? (p. 139)

Joeri Vananroye

About the series:

Jura Falconis

Jura Falconis is het juridisch wetenschappelijk studententijdschrift van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. In 1964 hebben enkele rechtsstudenten het lumineuze en ambitieuze plan opgevat aan de Leuvense rechtsfaculteit een eigen juridisch tijdschrift, geënt op de beroemde Amerikaanse law reviews, op te starten. Ondertussen is Jura Falconis uitgegroeid tot een vaste en unieke waarde in de Belgische rechtsliteratuur (www.jurafalconis.be).

More about this series

Also interesting for you: