About the series

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

Available volumes

 1. Financieel beleid in de onderneming toegepast (tweede editie)
  260 pp. | paperback

  Dit is de nieuwe tweede editie die in september 2019 verschijnt. Dit handboek stoomt studenten en starters helemaal klaar voor de opstart van hun eigen bedrijf. Alle belangrijke fasen en valkuilen om een succesvolle onderneming uit te bouwen komen immers aan bod. Een goed idee kan potentieel de basis vormen voor de opstart van een onderneming. Maar zo eenvoudig is het uiteraard niet. Dit idee moet immers omgezet worden in een concrete strateg...
  €55.-
 2. Vennootschapsrecht toegepast (vijfde editie)
  260 pp. | paperback

  Dit is de nieuwe vijfde editie, die in september 2019 verschijnt. De student doorloopt in dit handige boek de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap, van de oprichting tot de vereffening. De meeste aandacht gaat naar de nv en de bv, maar ook de andere vennootschapsvormen, zoals vof, Comm.V, cvoa, cvba en Comm.VA worden summier voorgesteld.
  €29.-
 3. Socialezekerheidsrecht toegepast (zesde editie)
  350 pp. | paperback

  Dit is de nieuwe zesde editie, die in september 2019 verschijnt. Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan. Na een algemene beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid komen achtereenvolgens de verschillende takken van de sociale zekerheid aan bod.
  €45.-
 4. Gezondheidsrecht toegepast (vierde editie)
  250 pp. | paperback

  Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met tal van juridische vragen en problemen. In de praktijk komt het aan op snel handelen en daarom moet het recht duidelijk en hanteerbaar zijn. In dit handboek vindt u tal van casussen en ander voorbeeldmateriaal.
  €30.-
 5. Vennootschapsbelasting toegepast 2019
  336 pp. | paperback

  Dit boek geeft een duidelijke schets van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, het bepalen van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten. Voorts wordt uitgelegd hoe de belastbare grondslag wordt bepaald en hoe men de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent.
  €59.-
 6. Financieel management toegepast (derde editie)
  450 pp. | paperback

  Dit boek is uniek omdat de auteur resoluut heeft gekozen voor een praktisch boek waarbij de theorie telkens wordt geïllustreerd door concrete cases en oefeningen. Vandaar de titel: Financieel management toegepast.
  €59.-
 7. Internationaal belastingrecht toegepast (tweede editie)
  304 pp. | paperback

  Deze uitgave bevat een grondige kennismaking met het internationaal belastingrecht. 

  €27.-
 8. Douane en accijnzen toegepast (derde editie)
  363 pp. | paperback

  Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch standpunt.

  €65.-
 9. Spoorvervoer toegepast (tweede editie)
  332 pp. | paperback

  Dit handboek behandelt het goederenvervoer per spoor vanuit een theoretisch en een praktisch standpunt. Talrijke gedetailleerd uitgewerkte voorbeelden maken het boek uitermate geschikt voor studenten en logistiek medewerkers in opleiding.

  €60.-
 10. Arbeidsrecht toegepast (zesde editie)
  478 pp. | paperback

  Dit handboek stelt het Belgische arbeidsrecht op een overzichtelijke wijze voor. De arbeidsovereenkomstenwet wordt grondig besproken (aangaan van de arbeidsovereenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst). Ook de bepalingen van de arbeidswet, de feestdagenwet, de loonbeschermingswet, de uitzendarbeidswet en de arbeidsreglementenwet worden belicht.

  €45.-
 11. Verkoopmanagement toegepast (derde editie)
  272 pp. | paperback

  Het handboek maakt naadloos de aansluiting met het strategisch en tactisch ‘marketing-denken en doen’. Het is een praktijkgerichte en gestructureerde handleiding om een adequate verkooporganisatie op te bouwen en te managen die aansluit bij de bedrijfsstrategie.

  €49.-
 12. Socialezekerheidsrecht toegepast (vijfde editie)
  358 pp. | paperback

  Het socialezekerheidsrecht is een bijzonder ingewikkeld kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Dit handboek biedt een overzicht van de belangrijkste onderdelen ervan.
  €45.-
 13. Marketing toegepast (derde editie)

  Publication date: September 1, 2017<
  Marketing toegepast (derde editie)
  616 pp. | paperback

  Het handboek benadert het marketingvak vanuit een holistische visie: de marketing ten dienste van de onderneming. Er wordt een werkbaar stappenplan aangereikt, dat toelaat op een beproefde praktijkgerichte manier het inzicht in ‘marketing denken én doen’ meteen toe te passen.
  €49.-
 14. Luchtvracht toegepast

  Publication date: August 16, 2017<
  Luchtvracht toegepast
  260 pp. | paperback

  Dit boek behandelt luchtvrachttransport vanuit een theoretisch en praktisch standpunt. De inhoud van het boek is opgebouwd rond drie cruciale thema’s: goederenkennis, luchtvrachtprocessen en tarificatie van de vracht.
  €60.-
 15. Financieel beleid in de onderneming toegepast
  258 pp. | paperback

  Dit handboek stoomt studenten en starters helemaal klaar voor de opstart van hun eigen bedrijf. Alle belangrijke fasen en valkuilen om een succesvolle onderneming uit te bouwen komen immers aan bod.
  €55.-
 16. Financiële analyse van de jaarrekening toegepast (vijfde editie)
  354 pp. | paperback

  Deze uitgave is een handleiding bij de analyse en interpretatie van de cijfers van de gepubliceerde jaarrekening. Door middel van een in detail uitgewerkte case geven de auteurs de lezer een fundamenteel inzicht in de financiële analyse van de externe rapportering van een onderneming.
  €50.-
 17. Commerciële budgettering toegepast (tweede editie)
  250 pp. | paperback

  Commercieel budgetteren toegepast biedt een uitgebreide en praktische leidraad om professioneel een commercieel budget op te maken. Met een concreet stappenplan en tal van oefeningen!
  €49.-
 18. De brandverzekering toegepast (derde editie)
  144 pp. | paperback

  Dit boek bestudeert de brandverzekering in haar wettelijk kader aan de hand van de algemene voorwaarden en praktijkdocumenten (bijzondere voorwaarden, schade-aangifte enz.), van de verzekeringsaanvraag tot het einde van de polis met inbegrip van schadebeheer, gestoffeerd met talrijke voorbeelden en oefeningen.
  €22.50
 19. Vennootschapsrecht toegepast (vierde editie)
  258 pp. | paperback

  De student doorloopt in dit handige boek de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap, van de oprichting tot de vereffening. De meeste aandacht gaat naar de nv en de bvba, maar ook de andere vennootschapsvormen, zoals vof, Comm.V, cvoa, cvba en Comm.VA worden summier voorgesteld.
  €29.-
 20. Gezondheidsrecht toegepast
  256 pp. | paperback

  Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met tal van juridische vragen en problemen.
  €30.-
 21. Administratieve Organisatie toegepast

  Publication date: August 16, 2011<
  Administratieve Organisatie toegepast
  384 pp. | paperback

  ‘Administratieve Organisatie(AO) toegepast' is een breed opgevat verzamelwerk dat aandacht besteedt aan de interne organisatie van bedrijven en instellingen. Met tal van praktische voorbeelden.
  €49.-