About the series

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

Available volumes

 1. Handboek boekhouden IFRS

  Publication date: February 20, 2017<
  Handboek boekhouden IFRS
  548 pp. | paperback

  Dit handboek behandelt op een grondige wijze de verschillende IFRS-standaarden en tracht deze specifiek te kaderen vanuit een Belgische toepassingscontext. De lezer is in staat op basis van dit handboek een goed inzicht te krijgen in de IFRS-standaarden en aan de hand van de talrijke toepassingen de theoretische aspecten praktisch in te vullen.
  €75.-
 2. Handboek boekhouden - Vennootschapsboekhouden (vierde editie)
  936 pp. | paperback

  Dit handboek behandelt op een gestructureerde wijze de verschillende rubrieken van de jaarrekening. Voor iedere rubriek worden alle bepalingen van het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering en transacties behandeld – indien van toepassing – volgens de adviezen van de CBN.
  €125.-
 3. Handboek boekhouden - Dubbel boekhouden (vierde editie)
  660 pp. | paperback

  Dubbel boekhouden richt zich tot ondernemingen die een volledige boekhouding moeten voeren en een jaarrekening moeten opmaken volgens de wettelijk opgelegde schema’s.
  €95.-
 4. Handboek boekhouden - Belgisch boekhoudrecht (tweede editie)
  576 pp. | paperback

  Dit boek omvat een gedetailleerde beschrijving van de regelgeving inzake boekhouden en financiële rapportering conform het Belgische boekhoudkundige referentiestelsel (inclusief de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen).
  €75.-
 5. Basisboekhouden (derde editie)
  374 pp. | paperback

  Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie. Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de financiële draagkracht van een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te nemen.
  €75.-
 6. Handboek boekhouden - Enkelvoudig boekhouden
  176 pp. | paperback

  Dit handboek behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de daaraan gekoppelde financiële rapportering.
  €45.-
 7. Handboek Boekhouden - Consolidatie (tweede editie)
  378 pp. | paperback

  In dit handboek wordt het consolidatieproces stap voor stap uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd. De klemtoon in dit handboek ligt op de consolidatietechniek en de daarmee gepaard gaande consolidatieboekingen.
  €95.-