About the series

Discriminatierecht in theorie en praktijk

In de tweetalige reeks Discriminatierecht in theorie en praktijk / Discrimination Law in Theory and Practice verschijnen studies die actuele ontwikkelingen in het discriminatierecht identificeren en duiden. De reeks is gericht zowel op academici als beleidsmakers.

Available volumes

 1. Gelijk zijn versus gelijk krijgen
  306 pp. | paperback

  Het boek onderzoekt of het Gelijkekansendecreet van 2018 werkt in de praktijk. Het is opgebouwd rond drie grote delen: een rechtsvergelijkend deel, een analyse van de rechtspraak op grond van het Gelijkekansendecreet en een evaluatie daarvan, en een beantwoording van enkele specifieke vragen van de overheid.

  €60.-
 2. Reverse Discrimination in the European Union
  358 pp. | paperback

  Reverse Discrimination in the European Union offers an up-to-date standard reference work on reverse discrimination.
  €58.-
 3. Equal is not Enough

  Publication date: September 20, 2016<
  Equal is not Enough
  154 pp. | paperback

  A carefully selected and rigourously peer reviewed set of papers from the ‘Equal is not Enough’ conference hosted at Antwerp University in February 2015.
  €45.-
 4. De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
  142 pp. | paperback

  In dit boek wordt nagegaan welke gevolgen het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH) in de Belgische rechtsorde heeft.
  €55.-
 5. 'Institutionalisering' van gelijkheid en mensenrechten
  163 pp. | garenloos

  In de media en in de politiek wordt al geruime tijd een polemiek gevoerd over de instellingen die bevoegd moeten zijn voor de Vlaamse discriminatiewetgeving en voor de bevordering en bescherming van mensenrechten in het algemeen. Dit boek probeert meer duidelijkheid te scheppen in deze problematiek.
  €55.-