About the series

Acta Falconis

The series Acta Falconis contains the most important inaugural lectures of the Law Faculty of Leuven University. The volumes reflect on diverse issues in law and society.

Available volumes

 1. De samenhang tussen georganiseerde misdaad en terrorisme en de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015-2016
  152 pp. | paperback

  Professor Cyrille Fijnaut maakt een doorgedreven analyse van de netwerken en de cellen die betrokken waren bij de terroristische aanslagen in Frankrijk en België (13 november 2015 en 22 maart 2016) en onderzoekt de vormen van onderlinge samenhang en verwevenheid tussen terrorisme en zware c.q. georganiseerde criminaliteit.
  Dit boek geeft op basis van nauwgezet bronnenonderzoek een passend antwoord op de vraag wie deze terroristen war...

  €42.-
 2. Technologische vernieuwing en vernieuwing van ethiek en recht
  32 pp. | paperback

  Techniek en technologie ontwikkelen zich in een tomeloos tempo. De veranderingen van sociale en professionele praktijken en ingesleten menselijke interactiepatronen en routines ten gevolge van technische en technologische innovaties roepen vaak meer en ingewikkelder juridische en ethische vragen op. De auteur probeert na te gaan welke valkuilen er gelden voor ethiek en recht in de confrontatie met technologische ontwikkelingen.
  €18.-
 3. "The Freight Should Be Proportioned to the Groove"
  64 pp. | paperback

  Deze bijdrage wil op een kritische manier de betekenis en de waarde van het draagkrachtbeginsel in de Belgische personenbelasting onderzoeken.
  €30.-
 4. Nederlandse accenten in het veiligheidsbeleid van de Europese Unie
  162 pp. | paperback

  De Nederlandse accenten in het veiligheidsbeleid van de Europese Unie vormden het overkoepelend thema van deze bundel. Deze keuze werd ingegeven door het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016.
  €34.-
 5. Gedeeld geluk

  Publication date: October 10, 2016<
  Gedeeld geluk
  71 pp. | paperback

  Moet het mogelijk zijn om het juridische ouderschap aan meer dan twee personen toe te kennen? Eind 2015 heeft de Senaat deze vraag opgenomen in een vraagstelling over mee(r)ouderschap, ter voorbereiding van toekomstige parlementaire werkzaamheden. 1 De Senaat erkent dat dit probleem complex is en een grondig onderzoek vereist.2 Deze rede beoogt daartoe een aanzet te geven.
  €23.-
 6. Normvlucht en systeemdwang in de financiële sector
  66 pp. | paperback

  In dit boekje onderzoekt de auteur hoe financiële instellingen de abundante financieelrechtelijke regels nog kunnen kennen en er bovendien in kunnen slagen de naleving daarvan te verzekeren.
  €29.-
 7. Het Rector Roger Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht
  126 pp. | garenloos

  Op 20 oktober 2014 werd een warme hommage aan ererector Roger baron Dillemans gebracht. De lezingen en de meeste lofredes die op die heuglijke dag zijn gehouden, zijn in dit boekje gepubliceerd.
  €29.-
 8. On-zin van het ouderenrecht: Methusalems ver-geld-ing
  88 pp. | paperback

  In dit boekje wordt op een originele wijze gereflecteerd over de juridische aspecten van wat een nieuw functioneel rechtsgebied zou kunnen zijn, zoals het ouderenrecht.
  €29.-
 9. Dikè, Hydra, Zeno in het insolventierecht
  50 pp. | paperback

  Rede ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven, gehouden op 25 maart 2013.
  €23.-
 10. Why Europe Needs a Civil Code

  Publication date: June 21, 2013<
  Why Europe Needs a Civil Code
  30 pp. | paperback

  Does the European Union need a Civil Code? Like a dark cloud, this question hovers over debates about the future of private law in Europe.
  €17.-