About the series

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Available volumes

 1. Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid
  552 pp. | hardback

  Laureaat tweejaarlijkse prijs A. Prims voor het gezondheidsrecht 2019 Na een bespreking van het toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen, en de vergoedingsvoorwaarden gelinkt aan de aansprakelijkheid van een zorgverlener (MOMA), wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrip medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (MOZA) en de ernstcriteria. Dit alles wordt op een heldere, diepgaande en rechtsvergelijkende wijze geanalyseerd.
  €160.-
 2. Orgaantransplantatie

  Publication date: June 12, 2018<
  Orgaantransplantatie
  1238 pp. | hardback

  Dit boek bevat een volledige analyse van de Belgische orgaantransplantatiewetgeving met een specifieke focus op de problematiek van het orgaantekort. Na een algemene bespreking van het orgaantransplantatiebeleid en de organisatie van de transplantatiesector wordt achtereenvolgens de juridische positie van de levende donor, van de overleden donor en van de orgaanontvanger onderworpen aan een diepgaand en kritisch onderzoek. In 10 stellingen wor...
  €325.-
 3. Promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
  646 pp. | hardback

  De auteur geeft in dit werk de basisprincipes weer waarop een Europese regulering over reclame voor medische hulpmiddelen gebaseerd moet zijn. Daartoe vergelijkt ze reclame voor medische hulpmiddelen met reclame voor geneesmiddelen. Beide producten vertonen namelijk vele gelijkenissen. Verder komt niet alleen het Europese en het Belgische recht aan bod, maar vergelijkt de auteur deze regels met het meer liberale Amerikaanse kader.
  €225.-
 4. Het statuut van de ziekenhuisarts

  Publication date: November 10, 2015<
  Het statuut van de ziekenhuisarts
  608 pp. | hardback

  In dit boek wordt dat statuut voor het eerst grondig onderzocht en verklaard in al zijn juridische finesses. Naast de bespreking van de verschillende individuele rechtsverhoudingen met ziekenhuisartsen komt ook hun collectieve vertegenwoordiging in het ziekenhuis uitvoerig aan bod.
  €165.-
 5. Commercialisering van menselijk lichaamsmateriaal
  864 pp. | hardback

  Dit werk analyseert welke uitlopers het zelfbepalingsrecht heeft, in hoeverre lichaamsmateriaal een “zaak” (los van de persoon) wordt en of er op een dergelijke zaak ook eigendomsrechten kunnen gelden. Verder wordt de mogelijkheid van de beloning of betaling én de rechten van de donor bekeken en wordt een nieuw praktijkgericht begrippenkader aangeboden.
  €290.-
 6. Stamcellen en recht

  Publication date: April 13, 2015<
  Stamcellen en recht
  1276 pp. | hardback

  Dit boek behandelt aan de hand van een interdisciplinaire en rechtsvergelijkende methode de juridische aspecten van stamcellen en stamcelonderzoek. Op chronologische wijze worden juridische vraagstukken geanalyseerd, zonder de medische achtergrond en de ethische insteek uit het oog te verliezen.
  €365.-
 7. Verloskunde in beweging II

  Publication date: December 1, 2014<
  Verloskunde in beweging II
  234 pp. | paperback

  Dit boek is uniek omdat het een antwoord biedt op een breed spectrum van juridische vraagstukken binnen een specifieke tak van de geneeskunde.
  €75.-
 8. Handboek gezondheidsrecht Volume II
  1632 pp. | hardback

  Dit boek is hét onmisbare referentiewerk voor iedereen die met het gezondheidsrecht wordt geconfronteerd. In Volume II van het handboek worden de rechten van patiënten tijdens de levensloop van de persoon gevolgd: van embryo tot lijk.
  €210.-
 9. Handboek gezondheidsrecht set vol I en II
  3438 pp. | hardback

  Met dit opus magnum komen de auteurs tegemoet aan de toenemende vraag naar een globaal overzicht van het gezondheidsrecht. Zorgverleners, advocaten, magistraten en, last but not least, studenten vragen om een breed, grondig en volledig Handboek Gezondheidsrecht.
  €385.-
 10. Handboek gezondheidsrecht Volume I
  1688 pp. | hardback

  Met dit opus magnum komen de auteurs tegemoet aan de toenemende vraag naar een globaal overzicht van het gezondheidsrecht. Het Handboek gezondheidsrecht bestaat uit 2 apart verkrijgbare volumes. In Volume I draait alles rond het zorgaanbod en het statuut van de zorgverleners.
  €210.-
 11. Het gebruik van medische informatie in private verzekeringen
  360 pp. | hardback

  Het gebruik van gezondheidsgegevens met het oog op het sluiten of uitvoeren van een private verzekeringsovereenkomst doet heel wat juridische vragen rijzen. In dit boek worden een aantal vragen onderzocht die zich zowel in het domein van het gezondheidsrecht als in dat van het verzekeringsrecht situeren.
  €105.-
 12. Medisch begeleide voortplanting

  Publication date: February 18, 2014<
  Medisch begeleide voortplanting
  232 pp. | paperback

  Dit werk bevat niet alleen een analyse van de Belgische wetgeving en rechtspraak inzake MBV met aandacht voor grensoverschrijdende aspecten, maar biedt ook inzicht in de medische praktijk van het UZ Gent en de rol van het ethisch comité in dit ziekenhuis.
  €65.-
 13. Beroepsgeheim

  Publication date: January 13, 2014<
  Beroepsgeheim
  510 pp. | hardback

  Voor het eerst in de Belgische rechtsleer tracht dit boek systematisch het ‘onkruid te wieden’ om het beroepsgeheim te ontdoen van alle mystiek en (status)symboliek waarmee het gaandeweg werd beladen, om de essentie van de regel te achterhalen. Net zoals de wettekst zelf vertrekt dit werk van het medisch beroepsgeheim, om dan een algemene theorie van het beroepsgeheim te ontwikkelen.
  €110.-
 14. Voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde
  998 pp. | hardback

  In dit boek wordt onderzocht of een wilsverklaring effectief een instrument kan zijn om de wil van de declarant te transponeren naar een situatie van wilsonbekwaamheid en om zijn rechten veilig te stellen. Deze vraag wordt onderzocht door de verschillende levensfasen van de wilsverklaring (opstelling, tussenfase en uitvoering) aandachtig te bestuderen.
  €175.-
 15. Het ethische beleid in zorginstellingen

  Publication date: October 22, 2013<
  Het ethische beleid in zorginstellingen
  628 pp. | hardback

  In dit boek wordt de rechtspositie van de beheerder, het artsenkorps, de patiënten en de overheid hierbij onderzocht. Heel wat gevoelige thema’s komen aan bod. Daarnaast worden een reeks voorstellen geformuleerd om de toegang van patiënten tot euthanasie beter te beschermen.
  €165.-
 16. De minderjarige en de Wet Patiëntenrechten
  136 pp. | paperback

  Kinderen en ziekte, het blijft een moeilijk thema. De betrachting van dit boek is om een praktische handleiding aan te reiken voor iedereen die met vragen zit over minderjarigen en gezondheid.
  €50.-
 17. Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde
  1249 pp. | hardback

  Dit werk brengt voor het eerst alle levenseindebeslissingen in een boek samen en behandelt ze onder meer naar Belgisch, Nederlands, Frans, Engels, Amerikaans en Zwitsers recht. Bekroond met de André Prims-Prijs voor Gezondheidsrecht 2010-2011.
  €210.-
 18. Het patiëntendossier
  182 pp. | paperback

  Dit boek bevat een verhelderend overzicht van (en een antwoord op) de juridische problemen die rond het patiëntendossier kunnen ontstaan.
  €60.-
 19. Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen
  116 pp. | paperback

  Dit boek biedt een heldere en praktijkgerichte commentaar op de Wet Medische Ongevallen. Met bijdragen van H. Bocken, I. Boone, G. Jocqué, S. Lierman en T. Vansweevelt.
  €50.-