About the series

Cahiers Gevormd Welzijn

De reeks ‘Gevormd welzijn’ is opgestart naar aanleiding van de 30-jarige viering (1979- 2009) van de opleiding Veiligheidskunde niveau 1 aan de Universiteit Antwerpen. Ze biedt een forum aan waardevolle eind- en projectwerken die in het raam van deze opleiding werden verdedigd. In elk Cahier worden tevens flankerende bijdragen opgenomen waarbij experten inzoomen op een belangrijk, al dan niet actualiteitsgebonden, thema. De Cahiers bieden alzo op een vlot toegankelijke wijze zowel praktijkgerichte als theoretisch goed onderbouwde informatie aan elkeen die beroepsmatig actief is in het domein van het welzijn op het werk. Een multidisciplinair redactiecomité – bestaande uit Peggy De Prins , Sara Hermans, Paul Olivier , Marc Van Sprundel en Anne Van Regenmortel – zorgt voor een goede selectie en staat garant voor de kwaliteit van deze reeks.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Available volumes

 1. Arbeid en gezondheid: een delicaat evenwicht?
  196 pp. | paperback

  In dit cahier wordt het thema mens belicht vanuit twee invalshoeken, arbeid en gezondheid enerzijds en psychosociale aspecten anderzijds.
  €42.-
 2. Bezint eer ge begint. Einde van een paradigma?
  162 pp. | paperback

  Deze uitgave brengt verslag uit over spraakmakende wetenschappelijke inzichten in de echte sleutels van ons gedrag en vult verder in hoe ze constructief gebruikt kunnen worden om op de werkplek veilig gedrag te bevorderen of te verbeteren.
  €40.-
 3. De kracht van indicatoren

  Publication date: December 6, 2010<
  De kracht van indicatoren
  182 pp. | paperback

  Dit boek bevat een unieke bibliotheek aan indicatoren waaruit de preventieadviseur kan putten om zijn eigen ‘Safety Navigator’ op te stellen.
  €45.-
 4. De preventieadviseur van morgen
  104 pp. | paperback

  Aan de hand van een bevraging van zowel preventieadviseurs als sociale partners en beroepsverenigingen, wordt in dit cahier gepeild naar relevante ervaringen inzake de positie en het statuut van de preventieadviseurs.
  €40.-