About the series

Duiding

Elk wetboek in de reeks Duiding biedt u een actuele selectie van wetgevende akten aan, die toegelicht worden door artikelsgewijze commentaren van specialisten, op basis van rechtspraak en rechtsleer en die u zo de nodige context bieden om de draagwijdte van de artikelen te begrijpen.
Voor de eerder verschenen werken in de reeks Duiding bij Larcier, klik hier

Available volumes

 1. Duiding Huur
  850 pp. | paperback

  Duiding Huur verzamelt niet alleen de wetgeving inzake huurrecht in de oorspronkelijke zin van het woord (gemeen huurrecht, woning- en handelshuur, pacht, sociale huur), maar ook alle ermee verbonden relevante aspecten uit diverse rechtsdomeinen. De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren, geput uit rechtspraak en doctrine.

  €145.-
 2. Duiding Burgerlijk Procesrecht
  1900 pp. | paperback

  Deze nieuwe bijgewerkte editie van ‘Duiding burgerlijk procesrecht’ bevat een uitgebreide artikelsgewijze commentaar op het Gerechtelijk Wetboek. In de commentaren, opgesteld door diverse specialisten in de materie, is de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer vervat en wordt de draagwijdte van de wetsartikels toegelicht. Met bijzondere aandacht voor alle vernieuwingen die de Potpourri-wetten veroorzaakten.
  €175.-