About the series

Omgevingsvergunning (OMGEV)


Het ‘Wetboek Omgevingsvergunning’ verschijnt regelmatig in een nieuwe editie. Wie intekent op een abonnement, ontvangt de nieuwe editie bij verschijnen, met een blijvende korting van 15%.

Available volumes

  1. Wetboek Omgevingsvergunning 2021
    1000 pp. | paperback

    Deze volledig nieuwe, grondig herziene en fel vermeerderde editie 2021, brengt het volledig regelgevend kader in kaart inzake administratieve vergunningsprocedure voor alle onderworpen projecten, de integratie van de MER-plichtige projecten en van de projecten met wegenis, het toetsingskader van deze projecten, de beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de handhaving van de omgevingsvergunning.

    €170.-