About the series

Vermogensplanning &

Bij intekening op de reeks ‘Vermogensplanning &’ geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven. Contacteer mail@intersentia.be

Eerder verschenen in deze reeks:
De impact van samenlevingsvormen
Verwerven van vastgoed via de vennootschap

Deze eerder verschenen werken vindt u nog terug op de website van Larcier.


Available volumes

  1. Vermogensplanning & Het praktische nut van erfovereenkomsten
    212 pp. | paperback

    Dit boek ontleedt de mogelijke erfovereenkomsten aan de hand van een voorbeeldcasus, zodat voor iedere professioneel of particulier op een laagdrempelige en bevattelijke wijze duidelijk wordt hoe een erfovereenkomst in de praktijk zijn nut kan bewijzen, zowel burgerrechtelijk als fiscaal.

    €60.-