About the series

Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht

De Bibliotheek Burgerlijk recht en Procesrecht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het civiel recht en het procesrecht. Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier) ook te bestellen met 15% korting.

Available volumes

 1. Minderjarigen en hun vermogen

  Publication date: May 18, 2021<
  Minderjarigen en hun vermogen
  126 pp. | paperback

  Het werk gaat diepgaand in op de materie van het ouderlijk goederenbeheer met verwerking van alle gepubliceerde Belgische rechtspraak en doctrine. Hierbij wordt aandacht geschonken aan knelpunten, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en lacunes in het recht waardoor het bovendien de lege ferenda zeer relevant kan zijn.

  €75.-
 2. Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat

  Publication date: October 1, 2018<
  Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat
  314 pp. | paperback

  Dit boek bevat een exhaustieve bespreking van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de advocaat. De auteur brengt de beginselen in herinnering en analyseert voornamelijk de rechtspraak vanaf 2006 tot en met 2017, met inbegrip van een honderdtal onuitgegeven uitspraken.

  €89.-