About the series

Grondslagen van het fiscaal recht

De reeks Grondslagen van het Fiscaal Recht biedt de fiscaal-jurist een verzameling monografieën in het Nederlands (en occasioneel in het Frans) over algemene rechtsbegrippen en -beginselen die ten grondslag liggen aan het hedendaagse belastingrecht, zowel op Belgisch als op Europees en internationaal vlak.
De reeks Grondslagen van het Fiscaal Recht staat onder hoofdredactie van prof. dr. Bruno Peeters, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.

Available volumes

 1. De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen
  800 pp. | hardback

  Het werk ‘De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen - Een pleidooi voor een doordachte depenalisering’ maakt op basis van een set van wetenschappelijk verantwoorde toetsingscriteria een kritische evaluatie van de strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen en doet aanbevelingen doen voor verbetering. Daartoe wordt een toetsingskader ontwikkeld dat bestaat uit vijf criteria, die elk verband houden met actuele doels...

  €205.-
 2. De fiscale analyse van gereglementeerde instellingen voor collectieve beleggingen naar Belgisch recht in een Europese context
  1233 pp. | hardback

  Instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) zijn beleggingsvehikels die toelaten om onrechtstreeks in onderliggende activa te beleggen, waarbij meestal een zekere risicospreiding wordt nagestreefd. Dit werk is het referentiewerk over de fiscale behandeling van deze ICB’s met een schat aan bronnenmateriaal (cf. regelgeving, rechtspraak, fiscale rulings, de administratieve praktijk, enz.)

  €211.50