About the series

De VZW &

Bij intekening op de reeks De VZW & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Available volumes

 1. De VZW & haar aansprakelijkheid

  Publication date: August 24, 2022<
  De VZW & haar aansprakelijkheid
  70 pp. | paperback

  U bent betrokken bij een VZW, als al dan niet stemgerechtigd lid, dagelijks-bestuurder, bestuurder, directeur of vrijwilliger? Of zoals vaak voorkomt: u cumuleert enkele van deze hoedanigheden?
  Wat zijn uw risico’s op aansprakelijkheid en hoe kan u deze risico’s het best voorkomen of beperken? Dit boekje biedt u de nodige praktijkvoorbeelden en -toepassingen, om u wegwijs te maken in deze problematiek.

  €57.-
 2. De VZW & haar verzekeringen

  Publication date: February 11, 2022<
  De VZW & haar verzekeringen
  94 pp. | paperback

  Naast een overzicht van alle mogelijke verzekeringen voor vzw’s schenkt dit werk eveneens aandacht voor risk management, procedures, administratieve aanpak en concrete tips en tricks. Ook nieuwe wetgeving en de meest recente evoluties in het verzekeringslandschap komen aan bod.

  €57.-
 3. De VZW & haar ontbinding

  Publication date: November 19, 2021<
  De VZW & haar ontbinding
  94 pp. | paperback

  Hoe gaat de ontbinding van de VZW in zijn werk? Welke kosten zijn er? Wie heeft waarop recht als er activa overblijven? Wat gebeurt er met de schulden? Wie moet men erbij betrekken?
  Dit boekje biedt u de nodige praktijkvoorbeelden en -toepassingen, stappenplannen en tips en tricks om u wegwijs te maken in deze problematiek.

  €57.-
 4. De VZW & haar financiering

  Publication date: June 15, 2021<
  De VZW & haar financiering
  82 pp. | paperback

  Dit werk behandelt vanuit een managements- en juridisch standpunt alle financieringslijnen van een vzw, met Tips & tricks en praktijkvoorbeelden.

  €57.-
 5. De vzw & haar documenten

  Publication date: June 19, 2020<
  De vzw & haar documenten
  45 pp. | paperback

  Deze publicatie is een ideale leidraad voor bestuurders, directieleden en raadgevers van vzw’s . De documenten zijn opgesteld als handige modellen voor de dagdagelijkse praktijk en maken het mogelijk om snel, accuraat én kostenbesparend te werken.

  €54.-