Privaatrecht in hoofdlijnen (13de editie) - volume 1

Privaatrecht in hoofdlijnen geeft een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht. Deel 1 bevat zowel een objectieve als een organieke en een subjectieve benadering van het recht.
Author(s):
Bertel De Groote, Rogier de Corte, Diederik Bruloot
Series:
In hoofdlijnen
Volume:
book | published | 13th edition
October 2017 | xxxii + 434 pp.

Paperback
€50.-


ISBN 9789400008373


Alternative prices
- Student price: €28.-

Details

Privaatrecht in hoofdlijnen, deel 1 en 2 geven een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht. Zowel in deel 1 als in deel 2 worden de belangrijkste juridische evoluties van de afgelopen jaren geïntegreerd.

Privaatrecht in hoofdlijnen, deel 1. Inleiding tot het recht bevat zowel een objectieve als een organieke en een subjectieve benadering van het recht. Het eerste deel legt een bijzondere klemtoon op de analyse van de basisregels en -begrippen, maar staat ook stil bij het ‘rechtsfenomeen’, met aandacht voor het wezen en de werking van het recht. Het biedt ook toelichting bij de wijze waarop het recht institutioneel vorm krijgt en toepassing vindt. Het behandelt de organen die het recht in zijn werking ondersteunen.

De twee volumes samen zijn ook als set verkrijgbaar.

Table of Contents

Deel I. Rechtsfenomeen

Hoofdstuk I. Concepten van recht (p. 1)

Hoofdstuk II. Regelproducenten (p. 39)

Hoofdstuk III. Regelarsenaal (p. 79)

Deel II. Organieke ondersteuning van het recht

Titel I. Belgische staatsstructuur (p. 97)

Titel II. Fiscaliteit (p. 137)

Titel III. Supranationale en internationale instellingen (p. 161)

Deel III. Basiscomponenten van het recht

Hoofdstuk I. Het subjectief recht biedt de componenten (p. 191)

Hoofdstuk II. Rechtssubject (p. 194)

Hoofdstuk III. Rechtsobject (p. 203)

Hoofdstuk IV. Het vermogen (p. 217)

Hoofdstuk V. Subjectieve rechten (p. 229)

Hoofdstuk VI. Rechtsfeiten en rechtshandelingen (p. 232)

Hoofdstuk VII. Tijd als rechtsfactor (p. 244)

Deel IV. Rechtshandhaving

Titel I. Procesrecht (p. 255)

Titel II. De rechter en zijn medewerkers (p. 275)

Titel III. Strafrechtspleging (p. 315)

Titel IV. Burgerlijke rechtspleging (p. 341)

Titel V. Bewijsrecht (p. 385)

Bijlagen (p. 421)

Updates and additional learning materials

Updates

This publication is complemented with additional material that is freely available (e.g. models, contracts, schematics, updates, etc.)

Learning material

There is no additional learning material available for this book.

About the series:

In hoofdlijnen

De boeken in de reeks In hoofdlijnen geven een zo volledig mogelijk overzicht van uiteenlopende rechtstakken. In de boeken worden de basisbeginselen en – concepten van de behandelde rechtstak grondig geanalyseerd en toegelicht.
De reeks is zowel bestemd voor praktijkjuristen als studenten. De delen in de reeks vormen een onmisbaar referentiewerk én werkinstrument om de rechtstak te verkennen en te bestuderen.

More about this series

Also interesting for you: