Privaatrecht en multiculturaliteit

In dit boek wordt onderzocht in welke mate het statelijke recht ruimte kan bieden aan normenstelsels van minderheidsgroepen en hoe de interactie tussen beide plaatsvindt.
Author(s):
Eric Dirix
book | published | 1st edition
February 2007 | v + 57 pp.

Paperback
€21.- €30.-


ISBN 9789050956574

Details

Het recht maakt deel uit van de cultuur van een bepaalde samenleving. De verschillen tussen de diverse rechtstelsels zelf, laten zich eveneens mede bepalen door verschillen in rechtscultuur.
Dit geldt ook voor de positie van het Belgische recht binnen de grote Europese rechtsfamilies.
Onze samenleving is echter ook multicultureel geworden. Deze ontwikkeling kan het recht niet onberoerd laten. Het recht heeft immers eveneens een rol te vervullen bij het behoud van de cohesie binnen de samenleving.
In dit boek wordt onderzocht in welke mate het statelijke recht ruimte kan bieden aan normenstelsels van minderheidsgroepen en hoe de interactie tussen beide plaatsvindt.


Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: