Prejudiciële vragen praktisch

Dit handige boekje maakt de rechtspracticus meer vertrouwd met de concrete werkwijze van het stellen van een prejudiciële vraag.
De nadruk ligt in dit cahier op de prejudiciële vraagstelling voor het Grondwettelijk Hof, maar ook de vraagstelling voor het Hof van Justitie van de Europese Unie komt uiteraard aan bod. Een aantal belangrijke aandachtspunten inzake de vraagstelling voor het Benelux Gerechtshof, het Hof van Cassatie en het EHRM ronden dit praktische boekje af.
Author(s):
Frank Judo, Tim Souverijns
book | published | 1st edition
December 2017 | 86 pp.

Paperback
€26.60 €38.-


ISBN 9789400008991

Details

Het fenomeen van de prejudiciële vraag blijft voor vele advocaten onbekend terrein, waarmee ze vroeg of laat toch worden geconfronteerd, zij het niet noodzakelijk van harte.

Dit handige boekje maakt de rechtspracticus meer vertrouwd met de concrete werkwijze van het stellen van een prejudiciële vraag. Hoe dient men de vraag juist te formuleren? Hoe verloopt de prejudiciële procedure? Wat met de tussengeschillen? Wat zijn de gevolgen van een arrest na een prejudiciële vraag? En zijn er ook indirecte gevolgen?

De nadruk ligt in dit cahier op de prejudiciële vraagstelling voor het Grondwettelijk Hof, maar ook de vraagstelling voor het Hof van Justitie van de Europese Unie komt uiteraard aan bod. Een aantal belangrijke aandachtspunten inzake de vraagstelling voor het Benelux Gerechtshof, het Hof van Cassatie en het EHRM ronden dit praktische boekje af.


Table of Contents

1. Inleiding (p. 1)

Frank Judo, Tim Souverijns

2. Grondwettelijk Hof (p. 5)

Frank Judo, Tim Souverijns

3. Hof van Justitie (p. 51)

Frank Judo, Tim Souverijns

4. Capita selecta: Benelux Gerechtshof, Hof van Cassatie en EHRM (p. 73)

Frank Judo, Tim Souverijns

5. Conclusie (p. 77)

Frank Judo, Tim Souverijns

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoud (p. 0)
Frank Judo, Tim Souverijns
5. Conclusie (p. 77)
Frank Judo, Tim Souverijns

Also interesting for you: