Praktisch boekhouden voor zeer kleine VZW's (vijfde editie)

Dit boek verduidelijkt de boekhoudverplichtingen van de kleinste VZW’s aan de hand van een aantal gevalstudies, gaande van de meest eenvoudige kleine VZW tot de VZW’s die omwille van btw in meer complexe situaties terechtkomen. Het richt zich tot de bestuurders van de kleinste VZW’s, maar eveneens tot de talrijke vrijwilligers actief in de verenigingswereld. Het biedt hen een tool voor het beheer van hun vereniging.

Author(s):
Jean Pierre Vincke
Series:
VZW-reeks
Volume:
book | published | 5th edition
April 2020 | xvi + 146 pp.

Paperback
€30.50


ISBN 9789400012141

Details

De wet van 2 mei 2002 heeft destijds gezorgd voor een grondige wijziging van de boekhoudkundige administratie van de VZW’s, met o.a. als doel meer transparantie te bieden, zowel intern naar de leden toe, als extern naar schuldeisers, overheid, personeel, enz. Met het oog op de transparantie, werd de voorstelling en de inhoud van boekhoudkundige rapportering genormaliseerd.

De wetgever had wel gezorgd voor verplichtingen aangepast aan de omvang van de kleinste verenigingen. Het wettelijk kader werd opnieuw grondig gewijzigd in 2018 en 2019. Voor de kleinste VZW’s heeft het o.m. gevolgen inzake de waardering van hun bezittingen. In de eindejaarsrapportering werden vereenvoudigingen aangebracht.

Aan de hand van een aantal gevalstudies, gaande van de meest eenvoudige kleine VZW tot de VZW’s die omwille van btw in meer complexe situaties terechtkomen, verduidelijkt dit boek de boekhoudverplichtingen van de kleinste VZW’s. Het werk biedt een oplossing voor de btw-aspecten die niet in aanmerking werden genomen bij het opmaken van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit boek richt zich tot de bestuurders van de kleinste VZW’s, maar eveneens tot de talrijke vrijwilligers actief in de verenigingswereld. Het biedt hen een tool voor het beheer van hun vereniging.

Jean Pierre Vincke is erebedrijfsrevisor.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. Wettelijk kader (p. 1)

Jean Pierre Vincke

Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied (p. 19)

Jean Pierre Vincke

Hoofdstuk 3. "Het verkrijgen van transparantie" (p. 31)

Jean Pierre Vincke

Hoofdstuk 4. Boekhoudkundige principes voor zeer kleine vzw's (p. 35)

Jean Pierre Vincke

Hoofdstuk 5. Staat van ontvangsten en uitgaven (p. 47)

Jean Pierre Vincke

Hoodstuk 6. De toelichting (p. 49)

Jean Pierre Vincke

Hoofdstuk 7. Gevalstudies (p. 69)

Jean Pierre Vincke

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoud (p. 0)
Jean Pierre Vincke
Hoofdstuk 1. Wettelijk kader (p. 1)
Jean Pierre Vincke

About the series:

VZW-reeks

De jongste jaren beweegt er heel wat in de wereld van de vzw’s. Hoewel er veel informatie op de markt is, blijft er behoefte aan betaalbare naslagwerken en handleidingen voor de praktijk. Met deze uitgaven vullen Intersentia en het VSDC deze leemte op.

More about this series