Praktijkboek vzw's en btw

Veel verantwoordelijken in vzw’s gaan ervan uit dat zij geen btw-identificatienummer nodig hebben en niet btw-plichtig zijn. Het boek vertelt u onmiddellijk of uw vzw de btw-regelgeving al dan niet correct naleeft.
Author(s):
Isabel Demeyere, Marc Govers, Roland Van Hecke
Series:
VZW-reeks
Volume:
book | published | 3rd edition
June 2012 | xxi + 346 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789400003156

Details

Veel verantwoordelijken in vzw’s gaan ervan uit dat zij geen btw-identificatienummer nodig hebben en niet btw-plichtig zijn. Op zich hebben zij natuurlijk deels gelijk. Wat zij soms vergeten, is dat hun vereniging vaak bijkomstige activiteiten organiseert die niet vallen onder de vrijstelling van artikel 44 van het Wbtw.
Dit betekent dus dat heel wat vzw’s wel een btw-identificatienummer nodig hebben en dit, ten onrechte, niet beseffen. Door het feit dat in het Wbtw niet altijd duidelijk gedefinieerd is op welke activiteiten de btw van toepassing is, is er plaats voor discussie en rechtsonzekerheid. Zo kan de ene controleambtenaar vinden dat de activiteiten aan de btw moeten worden onderworpen, terwijl de andere van mening is dat deze activiteiten vrijgesteld zijn van btw.
De auteurs toetsen de diverse omschrijvingen en bepalingen die in het Wbtw voorkomen, aan de beslissingen, aanschrijvingen en de dagelijkse praktijk in een klare en duidelijke taal. Het boek vertelt u onmiddellijk of uw vzw de btw-regelgeving al dan niet correct naleeft.
Isabel Demeyere is directeur van het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s.
Marc Govers is partner bij THE VAT HOUSE.
Roland Van Hecke is afgevaardigd bestuurder van het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE PRINCIPES, BEGRIPPEN EN SOORTEN BTW-PLICHTIGEN (p. 1)

Marc Govers

HOOFDSTUK 2. PLAATSBEPALING EN VERSCHULDIGDHEID VAN DE BTW (p. 21)

Marc Govers

HOOFDSTUK 3. MAATSTAF VAN HEFFING EN TOEPASSELIJK BTW-TARIEF (p. 41)

Marc Govers

HOOFDSTUK 4. VRIJSTELLINGEN (p. 47)

Marc Govers

HOOFDSTUK 5. RECHT OP AFTREK EN TERUGGAAF VAN BTW (p. 57)

Marc Govers

HOOFDSTUK 6. PRAKTISCHE MODALITEITEN EN VERPLICHTINGEN INZAKE BTW (p. 61)

Marc Govers

HOOFDSTUK 7. BTW-AANGIFTE – HOE INVULLEN? (p. 75)

Roland Van Hecke, Isabel Demeyere

HOOFDSTUK 8. BTW-VRIJSTELLINGEN IN HET KADER VAN ARTIKEL 44 WBTW (p. 95)

Roland Van Hecke, Isabel Demeyere

HOOFDSTUK 9. GEMENGDE BTW-PLICHTIGEN (p. 275)

Roland Van Hecke, Isabel Demeyere

HOOFDSTUK 10. BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN (p. 287)

Roland Van Hecke, Isabel Demeyere

Modellen (p. 311)

Bibliografie (p. 331)

Trefwoordenregister (p. 333)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Bibliografie (p. 331)
Trefwoordenregister (p. 333)

About the series:

VZW-reeks

De jongste jaren beweegt er heel wat in de wereld van de vzw’s. Hoewel er veel informatie op de markt is, blijft er behoefte aan betaalbare naslagwerken en handleidingen voor de praktijk. Met deze uitgaven vullen Intersentia en het VSDC deze leemte op.

More about this series