Patrimonium 2011

Patrimonium 2011 geeft een stand van zaken weer in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen.
Editor(s):
Walter Pintens, Charlotte Declerck
book | published | 1st edition
October 2011 | xiv + 376 pp.

Paperback
€120.-


ISBN 9789400002470

Details

De reeks Patrimonium, een initiatief van het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de K.U.Leuven, beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2011 vormt het zesde boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2011 beslaat de periode 1 juli 2010 tot 30 juni 2011. Het tweede deel van Patrimonium 2011 bevat een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente legislatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2011 komen Duitsland, Engeland en Wales, Nederland en Spanje aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen omtrent een Europees internationaal familiaal vermogensrecht geformuleerd.

Patrimonium 2011 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

Met bijdragen van: M. Anderson, R. Barbaix, K. Boele-Woelki, N. Carette, Ch. Declerck, G. Deknudt, E. Goossens, T. Helms, W. Janssens, A. Maelfait, B. Meesters, D. Pignolet, W. Pintens, J.-L. Renchon, J. Scherpe, S. Seyns, S. Vangoetsenhoven, B. Van Den Houte, B. Verdickt en W. Vermeulen.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel (p. 1)

Hfdst. II. Secundair huwelijksvermogensstelsel (p. 15)

Hfdst. III. Samenwoningsvermogensrecht (p. 63)

Hfdst. IV. Schenkingen (p. 85)

Hfdst. V. Erfrecht (p. 107)

DEEL II. NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN

Hfdst. I. Nieuwe wetgeving (p. 139)

Hfdst. II. Wetsvoorstellen (p. 157)

DEEL III. VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK

Hfdst. I. Encore et toujours… l’indemnité d’occupation ? (p. 165)

Hfdst. II. Leidt het terugbetalen van een eigen (hypothecaire) lening met gemeen schappelijke gelden tot een nominale of een geherwaardeerde vergoeding? (p. 195)

Hfdst. III. Huwelijksvoordelen en niet-gemeenschappelijke kinderen, een moeilijk huwelijk? (p. 211)

Hfdst. IV. Vormen wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten een nuttig instrument van vermogensplanning? (p. 225)

Hfdst. V. Op welk ogenblik komt een onrechtstreekse schenking via derdenbeding tot stand? (p. 239)

Hfdst. VI. De schenking van gemeenschapsgoederen. Hoe gebeurt de erfrechtelijke verrekening? (p. 251)

Hfdst. VII. De bewindsclausule in schenkingen en testamenten. Geldig of niet? (p. 273)

Hfdst. VIII. Hoe dient de nietigheidssanctie ingevolge de overschrijding van de handelingsbekwaamheid door een onder voorlopig bewind gestelde te worden ingevuld? (p. 295)

Hfdst. IX. Hoe ver reikt de informatie- en raadgevingsplicht van de notaris bij een Valkeniersbeding? (p. 309)

Hfdst. X. Onroerend goed en vermogensplanning. Een onverzoenbaar duo? (p. 327)

DEEL IV. EEN BLIK OVER DE GRENZEN

Hfdst. I. Report on the Development of German Family Property Law (p. 343)

Hfdst. II. The Financial Consequences of Divorce in England and Wales (p. 351)

Hfdst. III. Redelijkheid en billijkheid in het vermogensrecht van echtgenoten en samenlevers: moeten maatregelen worden genomen bij koude uitsluiting? (p. 357)

Hfdst. IV. Succession, Gifts and Matrimonial Property: Recent Developments in Spain (p. 361)

EPILOOG

Naar een Europees internationaal familiaal vermogensrecht (p. 369)

Also interesting for you: