Patrimonium 2008

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2008 vormt het derde boekdeel van deze reeks.
Editor(s):
Walter Pintens, Johan Du Mongh, Charlotte Declerck
book | published | 1st edition
October 2008 | xiv + 368 pp.

Paperback
€84.- €120.-


ISBN 9789050958561

Details

De reeks Patrimonium, een initiatief van het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de K.U.Leuven, beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2008 vormt het derde boekdeel van deze reeks.
Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2008 beslaat de periode 1 juli 2007 tot 30 juni 2008. Het tweede deel van Patrimonium 2008 bevat een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen, bijgehouden tot 30 juni 2008. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen geformuleerd omtrent het erfrecht.
Patrimonium 2008 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

Met bijdragen van: V. Allaerts, R. Barbaix, Fr. Buyssens, H. Casman, Ch. Declerck, M. De Clercq, G. Deknudt, J. Du Mongh, A. Maelfait, D. Pignolet, W. Pintens, I. Samoy, E. Sansen, S. Seyns, N. Torfs en S. Vandemaele.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel (p. 1)

Hfdst. II. Secundair huwelijksvermogensstelsel (p. 19)

Hfdst. III. Samenwoningsrecht (p. 55)

Hfdst. IV. Schenkingen (p. 89)

Hfdst. V. Erfrecht (p. 109)

DEEL II. NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN

Hfdst. I. Nieuwe wetgeving (p. 141)

Hfdst. II. Wetsvoorstellen (p. 159)

DEEL III. VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK

Hfdst. I. Arbeid geleverd door een echtgenoot gehuwd onder het wettelijk stelsel en vergoedingen (p. 189)

Hfdst. II. Het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van onderhoudsschulden. Een pleidooi voor consistentie! (p. 213)

Hfdst. III. Het vergoedingsbeding in een gemeenschapsstelsel na het cassatiearrest van 17 september 2007 (p. 231)

Hfdst. IV. Ontbinding van het huwelijksstelsel van scheiding van goederen (p. 237)

Hfdst. V. Hoe ver reikt de solidariteit tussen feitelijk samenwonende partners? (p. 251)

Hfdst. VI. Investeren in andermans woning bij feitelijke samenwoning (p. 273)

Hfdst. VII. Welk statuut heeft de huurwaarborg bij het huren van de gezinswoning? (p. 287)

Hfdst. VIII. De testamentuitvoerder (p. 311)

Hfdst. IX. De niet-beslagbaarheid van de gezinswoning van een zelfstandige, toegelicht vanuit het familiaal vermogensrecht (p. 329)

Hfdst. X. De vererving van familiale ondernemingen conform artikel 60bis W.Succ. in het Vlaamse Gewest: een stand van zaken (p. 343)

EPILOOG

Pleidooi voor een globale hervorming van het erfrecht (p. 363)