Patrimonium 2007

Patrimonium 2007 vormt het tweede boekdeel in de reeks. Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer (periode 1 juli 2006 tot 30 juni 2007). Het tweede deel bevat een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord.

Editor(s):
Walter Pintens, Johan Du Mongh
book | published | 1st edition
October 2007 | xii + 375 pp.

Paperback
€120.-


ISBN 9789050957175

Details

De reeks Patrimonium, een initiatief van het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de K.U.Leuven, beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2007 vormt het tweede boekdeel van deze reeks.
Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2007 beslaat de periode 1 juli 2006 tot 30 juni 2007. Het tweede deel van Patrimonium 2007 bevat een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen, bijgehouden tot 30 juni 2007. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen geformuleerd omtrent het erfrecht.
Patrimonium 2007 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

Met bijdragen van: V. Allaerts, Ch. Declerck, G. Deknudt, J. Du Mongh, J. Facq, A. Maelfait, D. Michiels, S. Mosselmans, D. Pignolet, W. Pintens, M. Puelinckx-Coene, J. Ruysseveldt, K. Vanwinckelen, A. Verbeke en J. Verstraete.


Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Hfdst I. Primair huwelijksvermogensstelsel (p. 1)

Hfdst. II. Secundair huwelijksvermogensstelsel (p. 21)

Hfdst. III. Samenwoningsrecht (p. 67)

Hfdst. IV. Schenkingen (p. 93)

Hfdst. V. Erfrecht (p. 113)

DEEL II. NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN

Hfdst. I. Nieuwe wetgeving (p. 159)

Hfdst. II. Wetsvoorstellen (p. 187)

DEEL III. VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK

Hfdst. I. De aanwas van een effectenportefeuille tussen echtgenoten (p. 191)

Hfdst. II. De belastingschuld en het huwelijk. Contributio en obligatio (p. 207)

Hfdst. III. Het beding waarbij de vergoedingsrekeningen worden geacht van dag tot dag te zijn opgesteld (p. 229)

Hfdst. IV. Deelakkoorden tijdens de gerechtelijke vereffening en verdeling (p. 239)

Hfdst. V. Welke schenkingen zijn onderworpen aan de machtigingsvereiste van artikel 910 B.W.? (p. 251)

Hfdst. VI. Schenking met voorbehoud van quasi-vruchtgebruik (p. 261)

Hfdst. VII. Herstelverplichting na herroeping van een (gewone) schenking (p. 281)

Hfdst. VIII. De tweede grote promotie van de buitenhuwelijkse kinderen na de vele recente wetswijzigingen (p. 299)

Hfdst. IX. Actuele ontwikkelingen inzake levensverzekeringsovereenkomsten (p. 325)

Hfdst. X. De vrijstelling van successierechten op de gezinswoning (p. 357)

EPILOOG

Waarheen met ons erfrecht? (p. 371)