Overheidsopdrachten

De regelgeving inzake overheidsopdrachten is bijna continu onderhevig aan evoluties. De Belgische wetgever heeft bij wet van 17 juni 2016 de richtlijnen klassieke en speciale sectoren van 2014 omgezet. Een volledige nieuwe kaderwet is het resultaat met heel wat nieuwe bepalingen. Huidig boek verschijnt naar aanleiding van deze nieuwe wet.
Author(s):
Kris Wauters, Bart Gheysens
book | published | 1st edition
January 2017 | x + 258 pp.

Paperback
€92.-


ISBN 9789400007895

Details

De regelgeving inzake overheidsopdrachten is bijna continu onderhevig aan evoluties. Daarnaast creëert ook het Hof van Justitie nieuwe invalshoeken, die niet steeds door die regelgeving zijn gecodificeerd. De rechtspraktizijn heeft steeds opnieuw nood aan geactualiseerde informatie, zodat hij zo weinig mogelijk fouten maakt.

De Belgische wetgever heeft bij wet van 17 juni 2016 de richtlijnen klassieke en speciale sectoren van 2014 omgezet. Een volledige nieuwe kaderwet is het resultaat met heel wat nieuwe bepalingen, die zich niet beperken tot de omzetting van de richtlijnen, doch waarbij de wetgever ook eigen keuzes maakt.

Dit boek verschijnt naar aanleiding van deze nieuwe wet. De bedoeling van de auteurs is vooral om de nieuwe wet te kaderen in de historische evolutie van de regelgeving overheidsopdrachten op Belgisch en Europees niveau, in te gaan op de beginselen, de Europese en Belgische wetgever naar voren schuiven en het toepassingsgebied van de nieuwe wetgeving toe te lichten. In dat kader hebben de auteurs ook getracht om de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State zoveel mogelijk te verwerken.

Overheidsopdrachten – Totstandkoming, Doelstellingen, Toepassingsgebied is bestemd voor advocaten, magistraten, ambtenaren, academici en juristen al dan niet gespecialiseerd in de wetgeving overheidsopdrachten. Het boek gaat immers verder dan enkel het technisch inhoudelijk uitleggen van het toepasselijke recht.

Table of Contents

Proloog (p. 1)

I. Inleidend hoofdstuk (p. 5)

II. Evolutie van de wetgeving (p. 11)

III. Beginselen en doelstellingen (p. 51)

IV. Toepassingsgebied (p. 95)

Besluit (p. 257)