Overheidsopdrachten anno 2021

Het werk ‘Overheidsopdrachten anno 2021 - Bespreking van de regelgeving m.i.v. tendensen naar protectionisme’ behandelt de actueel van toepassing zijnde regelgeving, waarbij de praktische implicaties worden toegelicht. Het boek in zijn geheel, bijgehouden tot 31 december 2020, steunt op een veelvoud aan voorbeelden uit rechtspraak en praktijk. Het werk bevat ook tips om de gebruiker van de wetgeving overheidsopdrachten maximaal te doen slagen in zijn opzet.

Author(s):
Tony Mortier
book | forthcoming | 2nd edition
June 2021 | x + 650 pp.

Hardback
€190.-


ISBN 9789400013063Publication date: June 1, 2021

Details

De wetten en koninklijke besluiten inzake overheidsopdrachten, van toepassing sedert 30 juni 2017 wijzigen de toepasselijke wetgeving overheidsopdrachten op ingrijpende wijze, meer dan op het eerste zicht lijkt. Daarbij zijn sedert de invoering van de nieuwe wetgeving, ten gevolge van kleine wijzigingen en veranderende inzichten gebaseerd op rechtspraak, nieuwe aandachtspunten naar voren gekomen en oude inzichten deels gewijzigd. Tijd dus voor een update van het naslagwerk uit 2018.

Het werk ‘Overheidsopdrachten anno 2021 - Bespreking van de regelgeving m.i.v. tendensen naar protectionisme’ behandelt de vandaag de dag van toepassing zijnde regelgeving, waarbij de praktische implicaties worden toegelicht.

Het eerste deel behandelt de onmisbare en onvermijdbare basiselementen in deze materie: de toepasbaarheid en de definities, de plaatsingswijzen, basisbeginselen en bekendmakingsregels, … Het tweede deel stelt de verschillende plaatsingswijzen en aanvullende procedures voor. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de soorten raamovereenkomsten en de onmisbare link met de aankoopcentrales. Het derde deel behandelt de uitvoering van de opdracht, vertrekkend van de chronologie van deze uitvoering maar met bijzondere aandacht voor de strijd tegen sociale en fiscale fraude en de fundamentele veranderingen welke werden aangebracht aan de manieren om een lopende opdracht te wijzigen. Het vierde deel behandelt bijkomende vraagstukken in de rand van de overheidsopdrachten maar daarom niet minder actueel zoals ethiek, keuze rechtsfiguren, onderaanneming en erkenning, … Het vijfde deel behandelt de specificiteit van de andere twee regelgevingen inzake overheidsopdrachten m.n. de speciale sectoren en de sector van defensie en veiligheid, en hun uitvoeringsbesluiten. Het zesde deel behandelt de nieuwe wetgeving inzake concessies en haar uitvoeringsbesluiten. Het zevende deel tenslotte behandelt de problematiek van informatie en motivering, alsook een beknopte verwijzing naar de rechtsmiddelen.

Het werk in zijn geheel, bijgehouden tot 31 december 2020, steunt op een veelvoud aan voorbeelden komende uit zowel de rechtspraak als uit de praktijk. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van tips om de gebruiker van de wetgeving overheidsopdrachten maximaal te doen slagen in zijn opzet. Daarnaast wordt het boek tevens onderbouwd met de nuttige referenties qua rechtspraak en rechtsleer en verwijst het naar de werken ten gronde waar dit nuttig wordt geacht.

Tony Mortier is medewerker aan de rechtsfaculteit van de Vrije universiteit Brussel, hij is inspecteur van Financiën en Vlaamse Auditautoriteit Europese structuurfondsen, dit na een voorgaande loopbaan als officier bij Defensie. In het kader van overheidsopdrachten is hij een gevraagde spreker inzake overheidsopdrachten en in het bijzonder de praktische invulling, en dit zowel op internationaal, Europees als nationaal vlak

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.