Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik

Onteigend worden is erg, maar niet onteigend worden is vaak veel erger. De vraag rijst dan ook: hoe ga je daar mee om? Dit boek (net zoals de studiedag die eraan voorafging) beoogt elementen van antwoorden op deze problematiek aan te reiken.
Editor(s):
Robert Palmans, Dirk Lindemans, John Toury
Series:
CROW
Volume:
book | published | 1st edition
February 2017 | xv + 147 pp.

Paperback
€41.30 €59.-


ISBN 9789400006935

Details


Onteigend worden is erg, maar niet onteigend worden is vaak veel erger. Dat geldt zeker wanneer de overheid zware gebruiksbeperkingen legt op je eigendom. Uitzonderlijk is dat niet. De vraag rijst dan ook: hoe ga je daar mee om? Niet alleen de eigenaar, maar ook de notaris, de vastgoedbeheerder, landmeters- en andere vastgoedexperten, en zonder twijfel ook de overheid stellen zich deze vraag. Bovendien kan al wie begaan is met de rol van private eigendom in een maatschappij die ook het algemeen belang beoogt, door het antwoord op die vraag geboeid worden. Alle vragen eenduidig beantwoorden kan natuurlijk niet. Dit boek (net zoals de studiedag die eraan voorafging) beoogt elementen van antwoorden op deze problematiek aan te reiken.
Met bijdragen van Boudewijn Bouckaert, Steven Lierman, Wim Ottevaere, Fréderic Sohet, Michiel K.G. Tjepkema, Hans van den Berg en Willem Verrijdt.

Table of Contents

De rol van vastgoedeigendomsrechten in onze economie (p. 1)

Recente ontwikkelingen bij de compensatie voor schade door rechtmatige overheidsdaad (p. 19)

Steven Lierman, Willem Verrijdt

Égalité à la hollandaise: de evolutie van het recht op schadevergoeding bij rechtmatig overheidsoptreden in Nederland (p. 61)

Hoe gaan overheden om met plancompensaties? Een benadering vanuit technisch oogpunt (p. 95)

Omgaan met vastgoed en waardeonzekerheid door overheidsmaatregelen – Focus op vastgoedontwikkelaars (p. 125)

About the series:

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

More about this series

Also interesting for you: