Over grenzen

Als blijk van hulde en dank bieden de collega’s van Herman Cousy hem een vriendenboek aan. Over de grenzen van hun onderzoeksdomein heen leggen zij een band met verzekering of, meer algemeen, risico.
Editor(s):
Caroline Van Schoubroeck, Wouter Devroe, Koen Geens, Jules Stuyck
book | published | 1st edition
October 2011 | xlii + 1368 pp.

Hardback
€195.-


ISBN 9789400002357

Details

Op het einde van het academiejaar 2010-2011 wordt Herman Cousy, gewoon hoogleraar aan de KULeuven, toegelaten tot het emeritaat.
Als blijk van hulde en dank aan het einde van een lange en uitmuntende academische carrière, bieden zijn collega’s uit de academische wereld hem een vriendenboek aan. Over de grenzen van hun onderzoeksdomein heen leggen zij een band met verzekering of, meer algemeen, risico.
Herman Cousy is een waar academicus: enthousiaste professor en erudiete wetenschapper, maar ook sterk maatschappelijk betrokken.
Hij kreeg zijn eerste academische aanstelling in 1975 met de vakken beginselen van het recht en juridische organisatie van het kredietwezen. Geleidelijk verlegde de focus van zijn onderwijsopdracht zich naar het handels- en economisch recht en het Europees en Belgisch verzekeringsrecht. Duizenden studenten in binnen- en buitenland herinneren zich zijn oprechte bekommernis om niet alleen de technische aspecten, maar ook de onderliggende beginselen en waarden tot hun recht te laten komen.
De ‘core business’ van zijn wetenschappelijk onderzoek bestaat uit het verzekeringsrecht, het handelsrecht en, in de nasleep van zijn proefschrift over productaansprakelijkheid, het aansprakelijkheidsrecht. In navolging van zijn leermeesters en mentoren, de professoren Georges Van Hecke, Jan Ronse en Walter van Gerven, heeft Herman Cousy steeds over de grenzen van zijn vakdomeinen heen gekeken.
Kenmerkend zijn de belangstelling voor een interdisciplinaire benadering en zijn bijzondere gevoeligheid voor nieuwe onderzoeksthema’s, met als rode draad de grenzen van verzekerbaarheid van nieuwe risico’s en de solidariserende functie van verzekering.
De verzekeringssector kent Herman Cousy als voorzitter van de Commissie voor Verzekeringen gedurende 18 jaar en lid van de Raad van Toezicht van de CBFA.
Hij was ook meer dan 15 jaar assessor bij de Afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Zijn expertise wordt ook ‘over de grens’ ingeroepen: in Europa is hij lid van de redactiecomités van de Principles of European Tort Law (ECTIL) en van de Principles of European Insurance Contract Law (PEICL); op internationaal niveau is hij lid van de Presidential Council van AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances).
Hij bekleedde talrijke bestuursmandaten binnen zijn geliefde rechtsfaculteit en universiteit: hij was academisch secretaris van de faculteit, 22 jaar voorzitter van de facultaire beoordelingscommissie, verantwoordelijke voor de ‘plaatsingsdienst’, voorzitter van examencommissies, voorzitter van de afdeling economisch recht, voorzitter van facultaire onderzoeks- en evaluatiecommissies, lid van de universitaire onderzoeksraad en voorzitter van de Commissie Rechtswetenschappen FWO-Vlaanderen.
Gedurende 42 jaar kende de universitaire activiteit van Herman Cousy nauwelijks grenzen. De titel Over grenzen is dan ook bijzonder passend voor zijn Liber amicorum

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.