Openbare financiën (zevende editie)

Dit multidisciplinaire handboek geeft een overzicht van alle deelgebieden en aspecten van de openbare financiën. Het uitgangspunt van de auteurs is economisch en wordt verbreed met aandacht voor juridische, politieke en beleidsaspecten.

Author(s):
Frank Naert, Koen Algoed, John Crombez
book | published | 7th edition
September 2022 | xx + 488 pp.

Paperback
€83.-


ISBN 9789400015029


Alternative prices
- Student price: €41.-

Details

Het vakgebied Openbare financiën, dat de financiën van overheden bestudeert, is veelzijdig en multidisciplinair. In dit boek hebben de auteurs dan ook aandacht voor economische, juridische, politieke, beleidsmatige en bestuurskundige aspecten. In het eerste deel belichten ze de rol van de overheid in de economie, met onderwerpen als publieke besluitvorming en begrotingsprocedures, belastingheffing, overheidsuitgaven, begrotingssaldi en schuld. In het tweede deel lichten ze het institutionele en wettelijke kader van de begrotingen op de diverse niveaus – Europees, federaal, regionaal en lokaal – grondig door.

Over de auteurs

Frank Naert is doctor in de Economische Wetenschappen en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij Openbare Financiën doceerde.

Koen Algoed is doctor in de Economische Wetenschappen (KU Leuven). Hij is sinds juni 2016 secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting.

John Crombez is doctor in de Economische Wetenschappen en doceert Openbare Financiën aan de universiteiten van Gent en Hasselt. Hij is voormalig federaal kabinetschef van Begroting en staatssecretaris voor Fraudebestrijding.


Table of Contents

DEEL I. FUNCTIES VAN DE OVERHEID IN DE ECONOMIE

HOOFDSTUK 1. OVERHEID, ECONOMIE EN OPENBARE FINANCIËN (p. 1)

HOOFDSTUK 2. MARKTWERKING, MARKTFALEN EN OVERHEIDSGEDRAG (p. 27)

HOOFDSTUK 3. RECHTVAARDIGHEID, HERVERDELING EN STABILISATIE (p. 67)

HOOFDSTUK 4. PRINCIPES EN GEVOLGEN VAN BELASTING- EN PREMIEHEFFING (p. 91)

HOOFDSTUK 5. OVERHEIDSUITGAVEN IN ECONOMISCH PERSPECTIEF (p. 135)

HOOFDSTUK 6. BEGROTINGSTEKORTEN EN OVERHEIDSSCHULD (p. 167)

HOOFDSTUK 7. FISCAL FEDERALISM (p. 199)

DEEL II. BEGROTINGEN IN DE PRAKTIJK

HOOFDSTUK 1. DEFINITIE (p. 235)

HOOFDSTUK 2. EUROPEES BEGROTINGSKADER (p. 263)

HOOFDSTUK 3. FEDERALE OVERHEID (p. 285)

HOOFDSTUK 4. SOCIALE ZEKERHEID (p. 333)

HOOFDSTUK 5. GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN (p. 373)

HOOFDSTUK 6. LOKALE OVERHEDEN (p. 447)

Trefwoordenlijst (p. 483)