Openbaar ministerie en strafrechtelijk beleid

In het Octopus-akkoord van mei 1998 werd een ingrijpende hervorming van het openbaar ministerie aangekondigd. In dit boek wordt de eerste grondige analyse gemaakt van de problemen waarmee het O.M. zich in België geconfronteerd weet en van de oplossingen die daarop volgende uitgewerkte wetten voor deze problemen trachten aan te reiken.
Author(s):
Dirk Van Daele
book | published | 1st edition
January 2002 | 600 pp.

Paperback
€150.-


ISBN 9789050952095

Details

De legitimiteitscrisis waarin de strafrechtsbedeling zich in België sinds enige jaren bevindt, heeft geleid tot scherpe kritieken op zowel de organisatie als het functioneren van het openbaar ministerie.

In het Octopus-akkoord van mei 1998 werd dan ook een ingrijpende hervorming van het openbaar ministerie aangekondigd, die intussen nader werd uitgewerkt in de Wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings en de Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket.

In dit boek wordt de eerste grondige analyse gemaakt van de problemen waarmee het O.M. zich in België geconfronteerd weet en van de oplossingen die de genoemde wetten voor deze problemen trachten aan te reiken.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Dirk Van Daele

Deel I. Algemeen deel

Hoofdstuk I. Algemene inleiding (p. 1)

Hoofdstuk II. De taken, de interne organisatie en de kenmerken van het O.M. in België, Nederland en Duitsland (p. 33)

Deel II. De verantwoordelijkheid voor het strafrechtelijk beleid De verhouding tussen de minister van Justitie en het openbaar ministerie

Inleiding: De situering van de problematiek in België (p. 83)

Hoofdstuk III. De context van het debat: de positie van het openbaar ministerie in het staatsbestel (p. 87)

Hoofdstuk IV. De verhouding tussen de minister van Justitie en het O.M. (p. 129)

Deel III. De operationalisering van het opsporings- en vervolgingsbeleid

Inleiding: De situering van de problematiek in België (p. 267)

Hoofdstuk V. De interne operationalisering van het opsporings- en vervolgingsbeleidDe verhoudingen binnen het openbaar ministerie (p. 271)

Hoofdstuk VI. De externe operationalisering van het opsporings- en vervolgingsbeleidDe verhouding tussen het openbaar ministerie en de politiediensten (p. 371)

Deel IV. Algemeen besluit

Algemeen besluit (p. 521)

Bibliografie (p. 529)