Onteigeningen. De voorafgaande fase

De bijdragen in dit boek behandelen het administratief luik voorafgaandelijk aan de eigenlijke onteigening (gerechtelijke fase). Deze administratieve fase vangt aan ná de principiële beslissing door de betrokken overheid om een onroerend goed te verwerven – via onteigening als het niet anders kan – en behandelt systematisch alle tussentijdse stappen tot en met de neerlegging van het verzoekschrift tot onteigening bij de Vrederechter.
Editor(s):
Jan Ghysels, Robert Palmans
Series:
CROW
Volume:
1
book | published | 1st edition
April 2006 | xvi + 320 pp.

Paperback
€59.50 €85.-


ISBN 9789050955492

Details

De onteigeningsproblematiek staat haast iedere dag opnieuw in de actualiteit. De onteigenende overheden betreffen zowel de Federale Overheid, het Vlaams Gewest, de steden en gemeenten, als door de overheid erkende onteigeningsorganismen (OCMW’s, Aquafin, Aminal, sociale huisvestingsmaatschappijen, …).

De bijdragen in dit boek behandelen het administratief luik voorafgaandelijk aan de eigenlijke onteigening (gerechtelijke fase). Deze administratieve fase vangt aan ná de principiële beslissing door de betrokken overheid om een onroerend goed te verwerven – via onteigening als het niet anders kan – en behandelt systematisch alle tussentijdse stappen tot en met de neerlegging van het verzoekschrift tot onteigening bij de Vrederechter.

De administratieve fase houdt o.m. in dat de overheid met de betrokken eigenaar(s) onderhandelingen aanknoopt om een aankoop in der minne te realiseren. Pas nadat blijkt dat deze onderhandelingen niet tot een vergelijk leiden, kan de overheid tot onteigening overgaan. Maar waar ligt bij een verwerving van een onroerend goed door een overheid de grens tussen een gewone aankoop en een onteigening? In welke gevallen kan en mag de overheid slechts de normale verkoopwaarde van een vastgoed betalen en wanneer kan en moet ze een onteigeningsvergoeding uitkeren?

Het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) heeft tot doel de onteigeningsthematiek op een gestructureerde wijze te benaderen. Dit boek is het eerste volume in een reeks van monografieën en verslagboeken die het onteigeningsgegeven grondig en objectief benaderen. De auteurs komen uit alle betrokken hoeken: overheden, juristen en deskundigen. Ze zijn stuk voor stuk erg beslagen in de materie en zullen op beschouwelijke en begrijpbare wijze hun visie desbetreffend uiteenzetten.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

BEVOEGDHEID, MACHTIGING EN HABILITATIE INZAKE ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE (p. 1)

Stijn Verbist

DE ONTEIGENINGSMACHTIGING (p. 17)

DE BENADERING DOOR HET AANKOOPCOMITÉ BIJ VERWERVING IN DER MINNE VAN ONROERENDE GOEDEREN DOOR DE OVERHEID (p. 79)

DE ONDERHANDELING MET DE OVERHEID EN DE MINNELIJKE ONTEIGENING (p. 113)

Jan Ghysels

DE VOORAFGAANDE FASE IN DE PRAKTIJK: ENKELE CONCRETE BESCHOUWINGEN (p. 159)

Robert Palmans

ONTEIGENINGSDREIGING (OF ELKE ANDERE VORM VAN EIGENDOMSVERLAMMING) (p. 195)

DE ONTEIGENING IN DE BODEMSANERING & DE BODEMSANERING VAN DE ONTEIGENING (p. 281)

DE EENZIJDIGE PROCEDURE VOOR DE VREDERECHTER (p. 307)

About the series:

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

More about this series

Also interesting for you: