Onteigeningen 2000

De overheid maakt steeds vaker gebruik van onteigeningen: niet alleen de SST of Doel, maar ook de aanleg van fietspaden, sociale woonwijken, e.d. nopen de Staat, het Vlaamse Gewest, gemeenten, OCMW’s, sociale bouwmaatschappijen, enz. om te onteigenen.
Author(s):
Robert Palmans
Series:
CROW
Volume:
book | published | 1st edition
April 2001 | 259 pp.

Paperback
€75.-


ISBN 9789050951562

Details

De overheid maakt steeds vaker gebruik van onteigeningen: niet alleen de SST of Doel, maar ook de aanleg van fietspaden, sociale woonwijken, de realisatie van structuurplannen, e.d. nopen de Staat, het Vlaamse Gewest, gemeenten, OCMW’s, sociale bouwmaatschappijen, enz. om te onteigenen. Art. 16 G.W. bepaalt dat de onteigeningsvergoeding billijk moet zijn. Rechtbanken doen voor het bepalen van die billijke vergoeding meestal beroep op deskundigen die als opdracht krijgen “de” onteigeningsvergoeding te bepalen. Dit is meestal geen sinecure. Rechtbanken, advocaten, overheid, onteigenden én deskundigen durven omtrent de juiste vergoeding wel eens grondig van mening verschillen. Over de vergoeding op zich werd de laatste decennia weinig gepubliceerd, doch het probleem voor het bepalen van een juiste vergoeding wordt steeds complexer. Vaak balanceert men op het zeer dunne koord tussen het juridische en het technische aspect bij het bepalen van de vergoeding.

Wat is het uitgangspunt voor het bepalen van de vergoeding? Moet een voorliggende tuin tegen bouwgrondprijs vergoed worden of niet? Beïnvloedt de milieureglementering de vergoeding? Hoeveel bedraagt de wederbeleggingsvergoeding? Zijn wachtintresten nog van deze tijd? En waaraan moet het deskundig verslag inzake onteigeningen nu eigenlijk voldoen? Op al deze vragen biedt dit boek een antwoord. Bovendien treedt ook het Aankoopcomité in dit boek voor het eerst met duidelijke standpunten naar buiten.

Met bijdragen van: R. Palmans, M. Bosmans, A. De Bruyne, P. Philippaerts, A. Vastersavendts, J. Ghysels en M. Denys

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Updates and additional learning materials

Updates

This publication is complemented with additional material that is freely available (e.g. models, contracts, schematics, updates, etc.)

Learning material

There is no additional learning material available for this book.

About the series:

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

More about this series