Oneerlijke handelspraktijken en bedingen in contracten tussen ondernemingen (b2b-relaties)

Net als consumenten kunnen ook ondernemingen in hun contractuele verhouding met andere ondernemingen (B2B-relaties) worden geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke bedingen. Dit boek gaat na hoe het huidige recht hiertegen bescherming biedt. Daarbij wordt ook het recht in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk besproken. De auteur formuleert bovendien een concreet voorstel om de wetgeving aan te passen.

ITS ACTUA: De Belgische actie ‘1+2’-gratis van supermarktketen Albert Heijn doet vragen rijzen. > Lees de volledige bijdrage

Author(s):
Sofie De Pourcq
book | published | 1st edition
January 2019 | xx + 778 pp.

Hardback
€125.-


ISBN 9789400010079

Details

Net als consumenten kunnen ook ondernemingen in hun contractuele verhouding met andere ondernemingen worden geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke bedingen. Op het eerste gezicht lijkt het verbod op oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in artikel VI.104 WER hiervoor een oplossing te bieden. De buitencontractuele kwalificatie van die bepaling en de bijbehorende vordering tot staking verhindert echter dat die bepaling in de contractuele B2B-verhouding wordt toegepast.

In dit boek wordt die buitencontractuele kwalificatie aan een kritische analyse onderworpen. Ook het potentiële nut van het gemeen recht, zoals het verbod op rechtsmisbruik, en het mededingingsrecht wordt onderzocht. Daarnaast biedt dit boek een heldere kijk op de manier waarop deze materie in Frankrijk en Duitsland wordt benaderd. Bovendien wordt ook een belangrijke gedragscode uit het Verenigd Koninkrijk besproken. Tot slot formuleert de auteur een concreet voorstel voor een aangepaste wetgeving, waarbij ook ruimte wordt gelaten voor gedragscodes.

Table of Contents

Inleiding (p. 1)

Deel 1. Europese erkenning oneerlijke handelspraktijken in verticale B2B-verhouding

Hoofdstuk 1. Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame (p. 43)

Hoofdstuk 2. Richtlijne betalingsachterstand handelstransacties (p. 51)

Hoofdstuk 3. Richtlijnvoorstel voedselvoorzieningsketen (p. 55)

Hoofdstuk 4. Voorstel gemeenschappelijk Europees kooprecht (p. 87)

Hoofdstuk 5. Beginselen van goede praktijken in de voedselvoorzieningsketen - "supply chain initiative" (p. 95)

Deel 2. Analyse mogelijke beschermingsregimes verticale B2B-verhouding

Hoofdstuk 1. Bescherming via de controle van oneerlijke bedingen (p. 107)

Hoofdstuk 2. Bescherming via de controle van oneerlijke handelspraktijken (p. 335)

Hoofdstuk 3. Bescherming via het mededingingsrecht (p. 501)

Hoofdstuk 4. Bescherming via zelfregulering (p. 623)

Deel 3. Voorstel tot bijkomende regelgeving

Hoofdstuk 1. Nood aan bescherming tegen oneerlijke bedingen en oneerlijke handelspraktijken in verticale B2B-verhouding (p. 685)

Hoofdstuk 2. Nood aan bijkomende regelgeving (p. 689)

Hoofdstuk 3. Europees niveau versus nationaal niveau (p. 693)

Hoofdstuk 4. Bescherming van gedragscodes versus wettelijke norm(en) (p. 701)

Hoofdstuk 5. Concreet voorstel regelgeving (p. 705)

Hoofdstuk 6. Handhaving (p. 721)

Eindbesluit (p. 729)

Bibliografie (p. 745)

Bijlage - Overzicht meest relevante wetsbepalingen (p. 773)