Ondergrondse constructies in het Belgische en Nederlandse recht

Dit boek heeft tot doel om een overzicht te bieden van de veelheid aan regels die toepasselijk zijn op ondergrondse constructies.
Editor(s):
Carel Adriaansens, Vincent Sagaert
Series:
Ius Commune Europaeum
Volume:
67
book | published | 1st edition
December 2007 | xiii + 198 pp.

Paperback
€45.50 €65.-


ISBN 9789050957120


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Deze reeks is gewijd aan het Europees ius commune. Dat betekent dat zij ruimte biedt aan zowel rechtsvergelijkende studies als aan boeken over de doorwerking van verdragsteksten in nationale rechtsstelsels. Alle onderdelen van het recht worden daarbij bestreken. De serie wordt uitgegeven in verschillende Europese talen en staat onder auspiciën van METRO, het rechtswetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht.

Dit boek heeft tot doel om een overzicht te bieden van de veelheid aan regels die toepasselijk zijn op ondergrondse constructies. De verschillende facetten van deze problematiek komen aan bod: het goederenrecht, aansprakelijkheidsrecht, administratief recht, vergunningen, fiscaal recht en registratie. Elk van deze facetten wordt zowel naar Belgisch als naar Nederlands recht behandeld. Ondergrondse constructies spelen een steeds grotere rol in de vastgoedontwikkeling. De bijdragen in dit boek behandelen deze problematiek op diepgaande en praktijkgerichte wijze. Ook de verschillen tussen België en Nederland komen daarbij aan bod. Om die reden is dit boek voor eenieder die wetenschappelijk of in de praktijk met vastgoedrecht bezig is, een onmisbaar instrument.

Het boek is tot stand gekomen in het kader van de Ius Commune Onderzoeksschool, een samenwerkingsverband tussen de Juridische Faculteiten van de Universiteit van Maastricht, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht (p. 1)

Vincent Sagaert

Het goederenrechtelijk statuut van ondergrondse constructies (in het bijzonder kabels en leidingen) in het Nederlandse recht (p. 29)

Ondergrondse constructies in het Belgische aansprakelijkheidsrecht (p. 51)

Kristof Uytterhoeven

Ondergrondse constructies in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht (p. 91)

Carel Adriaansens

Ondergrondse constructies in het Belgisch fiscaal recht (p. 103)

Ondergrondse constructies in het Nederlandse fiscaal recht (p. 123)

Ondergrondse constructies en openbaar domein in het Belgische recht (p. 135)

Registratie van kabels en leidingen in het Nederlandse recht (p. 151)

Hendrik Ploeger

De stedenbouwkundige en milieuvergunning vereist voor de aanleg en exploitatie van ondergrondse constructies in Vlaanderen (p. 165)

Enkele bestuursrechtelijke aspecten van het ondergronds bouwen in Nederland (p. 187)

Bij wijze van uitgeleide: quo vadis met ondergrondse constructies? (p. 193)

Vincent Sagaert

About the series:

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


More about this series