Nullum Crimen dossier: De toepassing van de Wet van 5 augustus 2003

In dit dossier staat de Wet van 5 augustus 2003 betreffende de vervolging van ernstige schendingen tegen het internationaal humanitair recht centraal. In de eerste plaats wordt een balans gemaakt van de Belgische rechtspraak ter zake.
Author(s):
Jan Wouters
book | published | 1st edition
April 2007 | 22 pp.

Paperback
€28.- €40.-


ISBN 9789050956772

Details

In dit dossier staat de Wet van 5 augustus 2003 betreffende de vervolging van ernstige schendingen tegen het internationaal humanitair recht centraal. In de eerste plaats wordt een balans gemaakt van de Belgische rechtspraak ter zake.

Daarnaast worden aanbevelingen geformuleerd voor de toekomstige uitoefening van extraterritoriale strafrechtelijke jurisdictie over humanitair rechtelijke schendingen in België, in het bijzonder gelet op de ervaringen opgedaan met de Genoci dewet en de inwerkingtreding van het Statuut van het Internationaal Strafgerechtshof.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.