Nullum Crimen

ISSN: 1782-3447
Verschijnt tweemaandelijks | Abonnementsperiode: januari-december
Gemiddeld 60 pagina’s per nummer


Nullum Crimen is een peer-reviewed, tweemaandelijks tijdschrift dat zowel de strafrechtspractici als de academici op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht.

Oproep: Nullum Crimen Prijs 2022

De redactie van Nullum Crimen wil hoogstaande juridische meesterproeven bekronen. Daarom worden er jaarlijks drie prijzen uitgereikt aan meesterproeven in het domein van het straf(proces)recht. De eerste prijs bedraagt € 350, de tweede € 250 en de derde € 150. Iedere laureaat ontvangt tevens een gratis jaarabonnement op Nullum Crimen. U dient uw aanvraag voor 30 september 2022 te richten aan Prof. Dr. Joëlle Rozie: joelle.rozie@uantwerpen.be.

ISSN:
1782-3447

Print and online subscription

€295.74 / year 

Paper subscription

€262.88 / year

Alternative prices
- Student price: €185.50

Online subscription

€285.14 / year

Still not convinced?

Request an inspection copy

Details

ISSN: 1782-3447
Verschijnt tweemaandelijks | Abonnementsperiode: januari-december
Gemiddeld 60 pagina’s per nummer


Nullum Crimen is een peer-reviewed, tweemaandelijks tijdschrift dat zowel de strafrechtspractici als de academici op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht.

Oproep: Nullum Crimen Prijs 2022

De redactie van Nullum Crimen wil hoogstaande juridische meesterproeven bekronen. Daarom worden er jaarlijks drie prijzen uitgereikt aan meesterproeven in het domein van het straf(proces)recht. De eerste prijs bedraagt € 350, de tweede € 250 en de derde € 150. Iedere laureaat ontvangt tevens een gratis jaarabonnement op Nullum Crimen. U dient uw aanvraag voor 30 september 2022 te richten aan Prof. Dr. Joëlle Rozie: joelle.rozie@uantwerpen.be.