Notariële actualiteit 2013-2014

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2013-2014.
Author(s):
Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke, Eric De Bie
Series:
Leuvense Notariële Geschriften
Volume:
16
book | published | 1st edition
October 2014 | xiv + 198 pp.

Hardback
€80.-


ISBN 9789400005563

Details

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2013-2014:
- De nieuwe omgevingsvergunning en de handhaving ervan – Steve Ronse
- Kleine wegen en buurtwegen – Alain van Doorslaer de ten Ryen
- De familiale stichting als instrument voor vermogensplanning (?) – Axel Haelterman en Robert Neyt
- Knelpunten bij de Europese Erfrechtverordening. Harmonisatie interruptus – Geert Van Calster
- De overwogen hervorming van het familiaal vermogensrecht – Hélène Casman
- Bestuursregelingen in de BVBA: principes en mogelijkheden – Eric De Bie
- Overdrachtsbeperkingen bekeken door een vennootschapsrechtelijke en familiaal vermogensrechtelijke bril. De BVBA en de NV als voorbeeld – Johan Du Mongh.

Table of Contents

Vastgoed

De nieuwe omgevingsvergunning en de handhaving ervan (p. 1)

Kleine wegen en buurtwegen (p. 31)

Fiscaliteit

De familiale stichting als instrument voor vermogensplanning (?) (p. 49)

Familie

Knelpunten bij de Europese Erfrechtverordening. Harmonisatie interruptus (p. 65)

De overwogen hervorming van het familiaal vermogensrecht (p. 89)

Rechtspersoon

Bestuursregelingen in de BVBA: principes en mogelijkheden (p. 117)

Overdrachtsbeperkingen bekeken door een vennootschapsrechtelijke en familiaal vermogensrechtelijke bril. De BVBA en de NV als voorbeeld (p. 189)

About the series:

Leuvense Notariële Geschriften

Het notariaat is volop in beweging. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure. Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.

More about this series