Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht

Dit boek legt de grondslagen van de nietigheid in het vermogensrecht bloot en analyseert de heersende theorie ten gronde. Op basis van de fundamenten van het vermogensrecht werkt de auteur een duidelijk kader uit om orde te scheppen in de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de nietigheid.

Lees kosteloos de bijdrage: Nietigheid van een overeenkomst en derden, in het bijzonder de schuldeisers te goeder trouw. Zijn zij wel of niet beschermd?
Link: https://intersentia.be/nietigheid-van-een-overeenkomst-en-derden-in-het-bijzonder-de-schuldeisers-te-goeder-trouw

Author(s):
Frederik Peeraer
book | published | 1st edition
March 2019 | xlv + 852 pp.

Hardback
€184.-


ISBN 9789400009844

Details

Recente evoluties hebben ervoor gezorgd dat de hedendaagse nietigheidsleer op haar grenzen botst in het vermogensrecht. Het onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheid erodeert, en het uitgangspunt dat een rechterlijke tussenkomst steeds noodzakelijk is, blijkt niet langer houdbaar.

Dit boek legt de grondslagen van de nietigheid in het vermogensrecht bloot en analyseert de heersende theorie ten gronde. Op basis van de fundamenten van het vermogensrecht werkt de auteur een duidelijk kader uit om orde te scheppen in de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de nietigheid. In dit boek worden de theoretische onderscheidingen ingewisseld voor een benadering die vertrekt vanuit het concrete geval, de rechtmatige belangen van de betrokkenen en de inhoudelijke rechtsbeginselen die de basis vormen voor elke specifieke oplossing. Talrijke figuren en schema’s vormen een overzichtelijke en praktische leidraad om concrete nietigheidsvragen methodisch en secuur te beantwoorden.

Table of Contents

Inleiding (p. 1)

Deel I. Het begrip nietigheid

Inleiding (p. 54)

Titel I. De aard van de nietigheid: een sanctie (p. 59)

Titel II. Het toepassingsgebied van de nietigheid (p. 63)

Titel III. Nietigheidsgronden (p. 119)

Titel IV. De omvang van de nietigheid (p. 289)

Deel II. De afdwinging van nietigheid

Inleiding (p. 333)

Titel I. Hedendaagse meerderheidsbenadering (p. 339)

Titel II. Gebreken van de hedendaagse meerderheidsbenadering (p. 389)

Titel III. Bouwstenen (p. 423)

Titel IV. Alternatieve benadering (p. 531)

Deel III. De gevolgen van nietigheid

Inleiding (p. 547)

Titel I. Gevolgen tussen partijen (p. 551)

Titel II. Gevolgen jegens derden (p. 677)

Algemeen besluit (p. 763)

Bijlagen (p. 777)

Bibliografie (p. 793)

Trefwoordenregister (p. 829)

Also interesting for you: