Niet-vergunde constructies – tussen gedogen en regulariseren

De talrijke veranderingen in het vergunningslandschap maken dat rechtszekerheid op het vlak van ruimtelijke ordening steeds meer zoek is. Vele vragen blijven open en verdienen een antwoord. Wat indien een constructie niet vergund is of door een herstelmaatregel wordt bedreigd? Zorgt dit voor problemen voor de overdracht van het goed? Kan dit de aansprakelijkheid van de verkoper of zijn notaris in het gedrang brengen? Welke informatie moet hierrond bij de verkoop worden verstrekt? Kan de verjaring soelaas brengen? En wat bij een zonevreemde constructie? Bestaat er hierbij enig verschil in behandeling? Kan een oud herstelvonnis eventueel nog roet in het eten gooien?
Al deze aspecten en nog veel meer komen uitgebreid aan bod in dit boek en worden besproken door ervaren rechtspractici

Editor(s):
Robert Palmans, Ruud Jansen
Series:
CROW
Volume:
book | published | 1st edition
June 2020 | xiv + 368 pp.

Paperback
€70.- €100.-


ISBN 9789400011014

Details

Vastgoedtransacties worden steeds complexer. De alsmaar groeiende publiekrechtelijke regelgeving is hier niet vreemd aan. Wijzigingen volgen elkaar snel op en maken het geheel onoverzichtelijk en moeilijk toepasbaar.
Dit is op het vlak van de ruimtelijke ordening niet anders. De talrijke veranderingen in het vergunningslandschap maken dat rechtszekerheid steeds meer zoek is. Vergunningen staan nochtans centraal bij vastgoedtransacties. Ze bepalen wat kan en niet kan en hebben een grote impact op de waarde. Duidelijkheid rond het vergunningsstatuut is daarom cruciaal.

Vele vragen blijven evenwel open en verdienen een antwoord. Wat indien een constructie niet vergund is of door een herstelmaatregel wordt bedreigd? Zorgt dit voor problemen voor de overdracht van het goed? Kan dit de aansprakelijkheid van de verkoper of zijn notaris in het gedrang brengen? Welke informatie moet hierrond bij de verkoop worden verstrekt? Kan verjaring soelaas brengen? En wat bij een zonevreemde constructie? Bestaat er hierbij enig verschil in behandeling? Kan een oud herstelvonnis eventueel nog roet in het eten gooien?

Al deze aspecten en nog veel meer komen uitgebreid aan bod in dit boek en worden besproken door ervaren rechtspractici. Dit naslagwerk is dan ook een must voor elke advocaat, notaris, ambtenaar, landmeter, magistraat, fiscalist, vastgoedmakelaar, vastgoedspecialist, kortom iedereen die op een of andere manier met vastgoed in aanraking komt.

Met bijdragen van Frederik Haentjens, Jo Van Lommel en Nicolas Janssens, Geert Van Hoorick, Katrien Kempe en Xavier Medats, Stijn Aerts, Matthias Dejonghe en Patrick Vandendael en van Johan Van de Voorde

Table of Contents

Ruimtelijke informatie verplichting, aansprakelijkheid (overheid, notaris, makelaar) en rechtsherstel (p. 1)

Overdracht van onroerend goed en het oude herstelvonnis. Problemen en oplossingen (p. 59)

Handhaving in de ruimtelijke ordening, met inbegrip van het vermoeden van vergunning (p. 93)

Geert Van Hoorick

Voorwaarden en lasten binnen het kader van de omgevingsvergunning (p. 123)

Vergunningsrechtelijk onvolkomen constructies als uitdaging voor het eigendomsrecht. Het vermoeden van vergunning, de verjaring en het gedogen nader bekeken (p. 255)

Updates and additional learning materials

Updates

This publication is complemented with additional material that is freely available (e.g. models, contracts, schematics, updates, etc.)

Learning material

There is no additional learning material available for this book.

About the series:

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

More about this series