Milieurecht in kort bestek (tweede editie)

Dit boek geeft op een beknopte en gestructureerde wijze een overzicht van het milieurecht. In een eerste deel wordt het milieurecht kort in zijn beleidsmatige context gesitueerd, waarbij o.m. aandacht uitgaat naar de instrumenten van het milieu beleid.
Author(s):
Bernard Vanheusden, Geert Van Hoorick
Series:
Recht in kort bestek
Volume:
10
book | published | 2nd edition
September 2016 | xviii + 310 pp.

Paperback
€52.50 €75.-


ISBN 9789400007437


Alternative prices
- Student price: €35.-

Details

Dit boek geeft op een beknopte en gestructureerde wijze een overzicht van het milieurecht. In een eerste deel wordt het milieurecht kort in zijn beleidsmatige context gesitueerd, waarbij o.m. aandacht uitgaat naar de instrumenten van het milieu beleid.
Vervolgens wordt het milieurecht op internationaal en Europees niveau behandeld. Het volgende en meest uitgebreide deel gaat in op het Vlaamse niveau. Er wordt stilgestaan bij de organisatie van het milieubeleid, de rechtsbronnen, de rechts bescherming, alsook de besluitvorming in het milieubeleid. Nadien wordt een overzicht geboden van het materieel milieurecht in het Vlaamse Gewest. Topics als de milieuvergunning, MER, water, afval, bodem, natuurbehoud, aansprakelijkheid en handhaving komen daarbij uitgebreid aan bod.

Table of Contents

Inhoud (p. 0)

DEEL I. ALGEMENE INLEIDING

Hoofdstuk 1. Ontwikkelilng van het milieurecht (p. 1)

Hoofdstuk 2. Instrumenten van het milieubeleid (p. 11)

Hoofdstuk 3. Bronnen van het milieurecht en vindplaatsen (p. 19)

Hoofdstuk 4. Beknopte bibliografie (p. 29)

DEEL II. INTERNATIONALE MILIEURECHT

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 31)

Hoofdstuk 2. Organisatie (p. 37)

Hoofdstuk 3. Rechtsbescherming en -handhaving (p. 43)

Hoofdstuk 4. Fundamenten van de internationale rechtsordening (p. 45)

Hoofdstuk 5. Grondslagen en doelstellingen van het internationaal milieubeleid (p. 51)

Hoofdstuk 6. Materieel internationaal milieurecht (p. 55)

DEEL III. EUROPEES MILIEURECHT

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 79)

Hoofdstuk 2. Organisatie (p. 81)

Hoofdstuk 3. Doorwerking van het Europees recht (p. 83)

Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming en- handhaving (p. 89)

Hoofdstuk 5. Fundamenten van de Europese rechtsordening (p. 91)

Hoofdstuk 6. Doelstellingen en beginselen van het Europese milieubeleid (p. 103)

Hoofdstuk 7. Materieel Europees milieurecht (p. 111)

DEEL IV. MILIEURECHT IN HET VLAAMSE GEWEST

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 155)

Hoofdstuk 2. Bevoegdheidsverdeling (p. 159)

Hoofdstuk 3. Organisatie (p. 165)

Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming en -handhaving (p. 175)

Hoofdstuk 5. Fundamenten van de Belgische rechtsordening (p. 185)

Hoofdstuk 6. Doelstellingen en beginselen van het milieubeleid (p. 189)

Hoofdstuk 7. Materieel milieurecht in het Vlaams Gewest (p. 195)

About the series:

Recht in kort bestek

De essentie van de reeks Recht in kort bestek bestaat erin dat een analyse wordt geboden van een bepaald vakgebied, ruim of eng gedefinieerd, op een beknopte maar toch inzichtelijke en ook praktijkrelevante wijze. De doelgroep is de niet-gespecialiseerde professional die wil kennismaken met de belangrijke krachtlijnen en principes in de materie. Voetnoten en bibliografie blijven daarom zeer beperkt. Daarom is dit concept “In kort bestek” ook uitermate geschikt als cursusmateriaal voor studenten.
Elk deel in deze reeks geeft een praktisch en eenvoudig overzicht van een bepaald rechtsgebied. De reeks In Kort Bestek staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.
Als u intekent voor de reeks, betaalt u 15% minder en krijgt u alle komende edities uit deze reeks toegestuurd zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series

Also interesting for you: